Filter

De tentoonstelling biedt de kans om in dialoog te treden met de plaasteren beelden bewaard op de Campus Mutsaard en de verhalen die schuilgaan achter dit waardevolle erfgoed.