Filter

Eric Mijts woont en werkt in Aruba. In november behaalde hij een dubbele doctorstitel in de taalkunde (UAntwerpen) en in de Afrikaanse talen en culturen (UGent). Zijn proefschrift over de taalsituatie en taalideologie in Aruba schreef hij integraal vanop het eiland zelf.

Dirk Lueb deed voor zijn doctoraat onderzoek naar smokkel aan het einde van de achttiende en begin negentiende eeuw. Het viel hem vooral op hoe bijzonder goed georganiseerd deze netwerken waren. Een boeiend onderwerp, waar we in vijf vragen meer over te weten proberen te komen.

Tentoonstellingen zijn een geweldige manier om een verhaal te vertellen over je onderzoek. Het vakjargon uit academische artikelen verruil je voor aansprekende beelden en vlot vertelde inhoud. Groot of klein, permanent of voor één middag: in elke expo kruipt veel werk. De volgende weken vertellen wetenschappers van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte hoe zij een tentoonstelling op poten hebben gezet. Deze keer: Pierre Delsaerdt.