Filter

Eric Mijts woont en werkt in Aruba. In november behaalde hij een dubbele doctorstitel in de taalkunde (UAntwerpen) en in de Afrikaanse talen en culturen (UGent). Zijn proefschrift over de taalsituatie en taalideologie in Aruba schreef hij integraal vanop het eiland zelf.