Spin-off Textgain brengt taaltechnologie UAntwerpen op de markt

Guy De Pauw is CEO van Textgain, een bedrijf gespecialiseerd in artificiële intelligentie en (taal)technologie. Voordien werkte hij jarenlang als onderzoeker in de computerlinguïstiek aan UAntwerpen. Bladspiegel sprak Guy over de overstap van de academische sector naar de zakenwereld, en over het reilen en zeilen in zijn spin-off.

Guy De Pauw is doctor in de computerlinguïstiek. Zo’n twintig jaar lang werkte hij als onderzoeker en docent bij onderzoeksgroep CLiPS van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, tot hij zich in 2015 in een nieuw avontuur stortte. Samen met Tom De Smedt, doctor in de kunsten, en Walter Daelemans, hoogleraar computerlinguïstiek (CLiPS), richtte hij de spin-off Textgain op. Niet veel later vervolledigden Gijs van Beek en Redouan el Hamouchi het oprichtersteam. Hun doel? Een markt vinden voor de taaltechnologie die ontwikkeld wordt bij CLiPS.

Projecten met maatschappelijke relevantie

Guy De Pauw

Textgain is gespecialiseerd in natuurlijke taalverwerking en machine learning, oftewel het verwerken en analyseren van grote verzamelingen tekst met behulp van computermodellen en artificiële intelligentie. De klanten van de spin-off zijn erg uiteenlopend, gaande van mediabedrijven tot overheden en de politie. Iedereen die te veel tekst heeft om manueel te doorzoeken of beheren, mag komen aankloppen!

De meeste projecten waar Guy met Textgain zijn schouders onder zet, hebben een maatschappelijke relevantie. Heel wat toepassingen die ontwikkeld worden binnen het bedrijf zijn er bijvoorbeeld op gericht om online platformen veilig en aangenaam te houden. Zo neemt Textgain de leiding in een groot, internationaal project gefinancierd door de Europese Unie: het European Observatory of Online Hate. Hiervoor ontwikkelde Textgain technologie die automatisch haatspraak kan herkennen op een vijftiental platformen in alle vierentwintig officiële EU-talen. Overheden en middenveldorganisaties gebruiken de tool, waar ook socialenetwerksites bij betrokken zijn. In 2022 werd dit project bekroond met de Aha!-award.

De expertise van Textgain schuilt ook achter RETHORiC, terug te vinden op de websites van verschillende Belgische kranten en het burgerparticipatieproject We Need to Talk. RETHORiC is een discussieplatform dat een veilige plek voorziet voor kwalitatief hoogstaande online discussies. Hoe dat precies in z’n werk gaat? Lezers die reacties achterlaten onder krantenartikels krijgen automatisch meldingen te zien tijdens het schrijven van hun bericht. Zo kunnen ze aangeraden worden om hun boodschap minder hard of kwetsend te verwoorden, maar net zo goed kunnen ze prompts krijgen om hun argument sterker te onderbouwen.

Een warme band met de universiteit

Textgain is niet zomaar een bedrijf, maar een echte ‘spin-off’ van UAntwerpen: opgestart vanuit en ondersteund door de universiteit. Guy herinnert zich nog goed de waardevolle hulp die hij van de valorisatiedienst kreeg om de juiste ‘klik’ te leren te maken. Een switch in mindset was namelijk nodig: van academicus naar ondernemer. Als kersvers CEO moest Guy leren om zich af te vragen: “Hoe kunnen we nu geld verdienen met ons onderzoek?” En een nóg belangrijkere vraag, zo weet Guy vandaag, is: “Hoe kunnen we onze klanten geld laten verdienen met onze technologie?” Een tool als RETHORiC helpt kranten bijvoorbeeld om geld te besparen, want een dergelijke moderatie handmatig uitvoeren, zou erg tijdrovend en duur zijn.

Acht jaar na de oprichting van Textgain is de band met UAntwerpen nog altijd sterk. Zo is medeoprichter Walter Daelemans nog steeds zowel hoogleraar aan de faculteit als wetenschappelijk adviseur van Textgain. Er zijn ook doctorandi in taaltechnologie die de brug slaan tussen de spin-off en de universiteit, door hun onderzoekstijd te verdelen tussen CLiPS en Textgain. Tot slot vinden ook studenten (in het bijzonder van de master digitale tekstanalyse) hun weg naar de spin-off, als stagiair of werknemer.

Het Textgainteam

De toekomst

Hoe ziet de toekomst eruit voor Textgain? Het bedrijf is langzaam maar zeker aan het groeien, legt Guy uit. Starten deden de oprichters in 2015 met z’n drieën. Vandaag telt het team elf medewerkers, uit verschillende disciplines en werkvelden: taalkunde, sociale wetenschappen, de politie… En er komen nog steeds nieuwe mensen bij.

Daarnaast wil Guy Textgain nog zien evolueren op vlak van de aangeboden producten. Voorlopig wordt er vooral projectgebaseerd gewerkt. In de toekomst wil Guy meer inzetten op de verkoop van kant-en-klare producten met het oog op recurring revenue. Hiervoor gaat Textgain strategische partnerships aan, bijvoorbeeld met het bedrijf Spikes dat gespecialiseerd is in digitale transformatie. Bovendien merkt Guy op dat de project- en productgebaseerde opdrachten van Textgain elkaar versterken: technieken die ontwikkeld worden voor het ene type klant, kunnen nadien vaak ingezet worden voor het andere type. Een vruchtbare wisselwerking!

Guy De Pauw is een van de taalambassadeurs van Duik in Taal, de campagne die toont hoe waardevol het is om talen te studeren.

Spinoff Textgain launches language technology UAntwerp

Guy De Pauw is CEO of Textgain, a company that specializes in artificial intelligence and (language) technology. He co-founded Textgain with Tom De Smedt and Walter Daelemans (CLiPS) as a spinoff of the Faculty of Arts, aimed at launching the language technology developed by the CLiPS research center. 

The spinoff specializes in natural language processing and machine learning (the processing and analysis of large text collections, through computer models and AI). Most projects have a societal relevance, such as social media monitoring including automated hate speech detection. 

Today, Textgain is still connected to UAntwerp, both through its founders and through students, who find their way to the company either for an internship during their master program, for a joint PhD (Textgain and CLiPS), or for a job.

Finally, Textgain is still growing, in terms of team size and products. While most of their work today is project-based and financed by governments, they want to expand their commercial side. Furthermore, these two types of assignments reinforce each other!