Filter

Dirk Lueb deed voor zijn doctoraat onderzoek naar smokkel aan het einde van de achttiende en begin negentiende eeuw. Het viel hem vooral op hoe bijzonder goed georganiseerd deze netwerken waren. Een boeiend onderwerp, waar we in vijf vragen meer over te weten proberen te komen.

Het ene moment zat ze nog met haar neus in zeventiende-eeuwse toneelstukken, het andere moment is ze verantwoordelijk voor de collectie van het Letterenhuis. Johanna Ferket is er zeker in geslaagd om van haar passie haar beroep te maken. Na haar opleiding Taal- en Letterkunde en doctoraatsonderzoek aan de UAntwerpen, maakte ze twee jaar geleden de stap naar het culture werkveld. En ze is nog steeds erg blij met die keuze.