Filter

Waarom schiet armoedebestrijding al generaties lang tekort? In deze blog geeft Erik Meij een korte analyse van discoursen over armoede in Nederland in verschillende historische perioden. Door kritisch te reflecteren op 200 jaar armoedebestrijding valt het op dat veel van het gevoerde beleid zich richt op het bestrijden van armen en niet zozeer op het bestrijden van armoede.

(Over)leven in waterarmoede

Waterarmoede is een situatie waarin een huishouden geen toegang heeft tot water van voldoende hoeveelheid of kwaliteit om in zijn basisbehoeften (voedsel, persoonlijke hygiëne en huisvesting) te voorzien. Hoeveel gezinnen in ons land zijn getroffen? Wie is kwetsbaar?