Filter

De Vlaamse overheid investeert in de bouw van sociale woningen. Maar hoewel er aanzienlijke bedragen ingeschreven zijn in de begroting voor de bouw en renovatie van sociale woningen, wordt dit budget niet volledig benut. Hoe komt dat?

(Over)leven in waterarmoede

Waterarmoede is een situatie waarin een huishouden geen toegang heeft tot water van voldoende hoeveelheid of kwaliteit om in zijn basisbehoeften (voedsel, persoonlijke hygiëne en huisvesting) te voorzien. Hoeveel gezinnen in ons land zijn getroffen? Wie is kwetsbaar?