Filter

De Vlaamse overheid investeert in de bouw van sociale woningen. Maar hoewel er aanzienlijke bedragen ingeschreven zijn in de begroting voor de bouw en renovatie van sociale woningen, wordt dit budget niet volledig benut. Hoe komt dat?