Filter

De fiscale hervorming van minister van Peteghem heeft onder meer tot doel arbeid minder te belasten. Dit nobel doel heeft echter, zoals het ontwerp nu is opgesteld, negatieve neveneffecten voor de risicokapitaalsector waardoor deze dreigt om België de rug toe te keren.  Als die financiering wegvalt, zullen veel toekomstgerichte bedrijven België verlaten op zoek naar fondsen voor de financiering van hun groei. Aldus wordt de hervorming een mokerslag voor ondernemend België en Vlaanderen.

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. …

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. …