Filter

Het staat buiten kijf dat het voor de cultuursector twee zware jaren zijn geweest. Vorig jaar, na de eerste lockdown, onderzocht de UAntwerpen samen met Publiq, UGent, Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie en het Kenniscentrum Cultuurmanagement & Cultuurbeleid hoe de mensen cultuur in coronatijden beleefden. Dit jaar hebben ze opnieuw grootschalige bevragingen opgezet om de evolutie in kaart te brengen en vooruit te blikken.

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. …

As so many others, the culture sector did not escape the impact of the corona virus either. Concerts got canceled, museums closed their doors. The sector reacted quickly and switched to online alternatives. As a result, Prof. dr. Dr Annick Schramme and Nathalie Verboven took part in setting up a large-scale public survey to discover the impact of the crisis on the cultural experience. Will the Flemish people return to the theaters, or is the online alternative here to stay?