🎧 Annick Schramme: “Circulaire economie, digitalisering, … de mode-industrie staat aan de spits van heel wat vernieuwing.” | Profcast #9

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. Deze week: Annick Schramme.

Annick Schramme is professor cultuurmanagement en opleidingsverantwoordelijke van de master cultuurmanagement.

Annick: “In de praktijk zien we dat het creatievelingen vaak ontbreekt aan management- en ondernemerschapsvaardigheden. Met onze opleiding willen we die ondersteuning bieden. De skills zijn actueler dan ooit, om de sector te laten overleven. Het is nog afwachten hoeveel cultuursubsidies er zullen overblijven na corona. Allicht zullen ook gesubsidieerde partijen op zoek moeten gaan naar gediversifieerde inkomsten. De nood aan managementvaardigheden in de cultuursector gaat alleen maar toenemen in de toekomst.”

Cultural governance is één van de onderzoeksthema’s van Annick Schramme.

Annick: “Dat onderzoek gaat over de rol van de Raad van Bestuur in een culturele organisatie. Veel jonge culturele organisaties ontstaan uit passie. Vaak blijft het bestuur – zelfs als de organisatie groeit – nog lang wat hangen in een informele vriendensfeer. Het vormt een soort van sluitstuk van de professionalisering van een culturele organisatie wanneer ook de Raad van Bestuur nadenkt over zijn strategische rol, en over de richting die een organisatie wil uitgaan.” 

Annick Schramme vindt de mode-industrie erg interessant omwille van een specifieke reden.

Annick: “Alle uitdagingen voor de hedendaagse economie zijn daar ongelooflijk aanwezig: duurzaamheid, circulaire economie, digitalisering, online shops, … De fashionwereld staat aan de spits van heel veel vernieuwing. Het is veel meer dan enkel mooie kleedjes en toffe jeansbroeken.”

Beluister de volledige podcast via Spotify, Apple Podcasts, YouTube of SoundCloud:

Hide comments

Leave a Reply