Groot gebruikersonderzoek cultuurcentra en bibliotheken: dit zijn de resultaten

Vanuit de Universiteit Antwerpen en LMR – LMOV werd in samenwerking met VVBAD, Cultuurconnect, cult! en OP/TIL een grootschalig gebruikersonderzoek opgestart naar openbare bibliotheken en cultuurcentra in Vlaanderen. Ook in 2013 en 2018 organiseerden deze partners, of hun voorgangers, een eerdere publieksbevraging

In het voorjaar van 2021 werd binnen dit ruimere onderzoek alvast een eerste ‘coronaluik’ georganiseerd. Dit coronaluik werd aangeboden op korte termijn, teneinde bibliotheken en cultuurcentra extra inzichten te geven in de impact van de coronapandemie op hun werking.

Meer dan 22 000 bezoekers van Vlaamse cultuurcentra en net iets minder dan 20 000 bezoekers van openbare bibliotheken namen deel aan dit onderzoek.

In het voorjaar van 2022 zal een brede publieksbevraging worden georganiseerd die meer in de diepte en breedte het publiek zal bevragen over alle relevante domeinen gelinkt aan het bezoek aan de bibliotheek en het cultuurcentrum.

De resultaten

      • 75% van de respondenten geeft aan dat cultuur belangrijk is voor hun mentaal welzijn.Ook het bibliotheekbezoek bleek de afgelopen maanden heilzaam voor het algmeen welzijn.: 80% van de bibliotheekbezoekers geeft immers aan een positief gevoel over te houden aan een bezoekje aan hun lokale bibliotheek. Voor 29% had het bezoek een positieve impact op het welbevinden en voor nog eens 30% hielp het de afgelopen maanden om verveling tegen te gaan..

“Heel wat mensen hebben het plezier van het lezen terug ontdekt tijdens de coronacrisis. Dit blijkt ook uit de cijfers: 65% van de respondenten in dit onderzoek geeft aan meer gelezen te hebben tijdens de crisis dan voorheen. Daarmee is het de op één na meest toegenomen vrijetijdsbesteding na buitenactiviteiten zoals wandelen en fietsen (67%).”

      • Ook de zin om naar een cultuurhuis te gaan blijft stijgen: 20% zegt zelfs meer naar het cultuurhuis te willen gaan na corona dan ze ervoor deden.

Meer weten? 

Hide comments

Leave a Reply