Wetenschap voor iedereen: deze onderzoekers bereiken méér dan een academisch publiek (deel 5)

Wetenschappelijk onderzoek vindt zijn weg in het academische milieu via de klassieke kanalen: in tijdschriftartikels en proceedings, via congrespraatjes en posterpresentaties… Maar steeds vaker wordt ook het belang van ‘breed’ communiceren benadrukt, oftewel het delen van onderzoeksresultaten met de wijde (en dus ook niet-wetenschappelijke) wereld. Binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoeken heel wat onderzoekers de buitenwereld op. In deze blogreeks zetten we enkele collega’s in de spotlights. 

Wetenschapscommunicatie meets improvisatie

Bestaat er zoiets als de wetenschapscommunicatiemicrobe? Wie Ben Verhoeven ontmoet, is alvast overtuigd van wel. Bens cv is goed gevuld: hij is doctor in de taalkunde, stichter van zijn eigen bedrijf in wetenschap en improvisatie ERLNMYR, en hij doceert improvisatietheater (conservatorium Mechelen) en presenteren en pitchen (Karel de Grote Hogeschool). Maar het begon allemaal aan onze faculteit, waar Ben zijn proefschrift rond auteursprofilering schreef (departement Taalkunde) en gebeten raakte door wetenschapscommunicatie. Algauw werd hij een vaste waarde op evenementen als de Kinderuniversiteit, Dag van de Wetenschap en Wetenschapsweek. Die onstuitbare inzet ging niet onopgemerkt voorbij, en werd bekroond met een Jaarprijs Wetenschapscommunicatie van de KVAB. 

Ben Verhoeven

In 2018 zwaaide Ben als doctor af en waagde hij een sprong in het diepe: hij combineerde zijn passies voor improvisatietheater en wetenschapscommunicatie in een eigen zaak. Met ERLNMYR verzorgt Ben coaching en workshops rond public speaking, denkt hij als consultant mee na over het breder communiceren van jouw onderzoek, en brengt hij theatervoorstellingen rond wetenschap. En de band met zijn alma mater? Die is er nog steeds! ERLNMYR verzorgde al workshops voor masterstudenten en congresgangers, en bracht theater op kindermaat op Dag van de Wetenschap. Vandaag combineert Ben zijn eigen zaak met een deeltijdse aanstelling aan UAntwerpen, waar hij als deel van het team wetenschapscommunicatie populair-wetenschappelijke activiteiten in goede banen leidt. 

Een tip van Ben voor onderzoekers? Besteed aandacht aan wetenschapscommunicatie én durf er middelen voor aan te vragen. Ook benadrukt Ben dat onderzoekers er niet alleen voor staan, maar hulp kunnen inschakelen van professionals ter voorbereiding van een pitch, voor projectcommunicatie, een workshop binnen de onderzoeksgroep… Of ERLNMYR beschikbaar is voor zulke diensten? Zeker weten!  

Verberg reacties