Wetenschap voor iedereen: deze onderzoekers bereiken méér dan een academisch publiek (deel 3)

Wetenschappelijk onderzoek vindt zijn weg in het academische milieu via de klassieke kanalen: in tijdschriftartikels en proceedings, via congrespraatjes en posterpresentaties… Maar steeds vaker wordt ook het belang van ‘breed’ communiceren benadrukt, oftewel het delen van onderzoeksresultaten met de wijde (en dus ook niet-wetenschappelijke) wereld. Binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoeken heel wat onderzoekers de buitenwereld op. In deze blogreeks zetten we enkele collega’s in de spotlights.

De status quo in vraag gesteld: debat over wetenschap en beleid.

Bert De Munck (departement Geschiedenis) is hoogleraar, lid van het Centrum voor Stadsgeschiedenis en directeur van het Urban Studies Institute. Hij zette zijn schouders al onder een breed scala aan populair-wetenschappelijke initiatieven en trad op als adviseur-expert in het erfgoedveld en geschiedenisonderwijs. Daarnaast is Bert ook een vertrouwde stem in het maatschappelijke debat over de relatie tussen wetenschap en beleid. Met een historische bril kijkt hij naar wetenschap. Hij argumenteert dat de werkwijze van onderzoekers steeds beïnvloed wordt door de maatschappelijke context, en acht het daarom noodzakelijk om kritisch naar wetenschap te kijken en debat te voeren over wetenschappelijke paradigma’s. Ook pleit hij ervoor om sceptici niet buiten het debat te plaatsen (door hen bijvoorbeeld als complotdenkers te labelen) maar net in dialoog te treden, en dit vanwege de sleutelrol die buitenstaanders in de geschiedenis speelden in wetenschappelijke revoluties.

Bert De Munck

In zijn opiniestukken daagt Bert het vanzelfsprekende uit en bevraagt hij de status quo, in het bijzonder door machtsmechanismen bloot te leggen. Zo stelde hij al meermaals de aanpak van de coronapandemie in vraag alsook de biologisch-medische logica erachter. Het dominante mensbeeld in de huidige Westerse geneeskunde, waarin lichaam en geest grotendeels van elkaar gescheiden blijven, verklaart volgens Bert bijvoorbeeld waarom er tijdens de pandemie minder aandacht was voor mentaal dan voor fysiek welzijn. Berts opiniestukken werden gepubliceerd in onder meer De Standaard en Knack.

Verberg reacties