Wetenschap voor iedereen: deze onderzoekers bereiken méér dan een academisch publiek (deel 4)

Wetenschappelijk onderzoek vindt zijn weg in het academische milieu via de klassieke kanalen: in tijdschriftartikels en proceedings, via congrespraatjes en posterpresentaties… Maar steeds vaker wordt ook het belang van ‘breed’ communiceren benadrukt, oftewel het delen van onderzoeksresultaten met de wijde (en dus ook niet-wetenschappelijke) wereld. Binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoeken heel wat onderzoekers de buitenwereld op. In deze blogreeks zetten we enkele collega’s in de spotlights. 

De wetenschap achter wetenschapscommunicatie

Ward Peeters is postdoctoraal onderzoeker in de taalkunde (UAntwerpen) én in wetenschapscommunicatie (ULeiden). Hij zet zich in voor tal van populair-wetenschappelijke initiatieven en schrijft opiniestukken (onder meer in Knack en Mo*). Als linguïst vindt Ward  breed communiceren van groot belang: hij ziet taal als de kern van ons mens-zijn, met een enorme impact op ons dagelijks leven. Door wetenschappelijke inzichten in taal(gebruik) met een niet-academisch publiek te delen, wil hij mensen doen nadenken over wat taal voor hen betekent.  

Ward Peeters

Aan de ULeiden coördineert Ward een onderzoeksproject rond de wetenschap achter wetenschapscommunicatie. De impact van wetenschapscommunicatie wordt gemeten: zowel kleine als grote veranderingen, op lange en korte termijn, worden in kaart gebracht. Hiervoor verzamelt Ward data via verschillende wetenschapscommunicatieprojecten in Nederland en werkt hij samen met experts in wetenschapseducatie en citizen science die de relatie tussen wetenschap en samenleving onder de loep nemen. De bevindingen van het project moeten licht werpen op de effecten van verschillende vormen van wetenschapscommunicatie.

In afwachting van die finale resultaten, deelt Ward alvast een persoonlijke tip. De manier bij uitstek om je onderzoek toegankelijk te maken voor een algemeen publiek? Vertel en toon bovenal een goed verhaal, en zorg ervoor dat mensen het kunnen beleven! 

 

Verberg reacties