Filter

Het eindrapport van de bijzondere Kamercommissie Aanpak COVID-19 in het federale parlement werd afgerond. Die Kamercommissie had tot doel om de manier waarop politiek België de COVID-19-epidemie trachtte te beheersen te onderzoeken. De Expertengroep bijzondere Kamercommissie Aanpak COVID-19 legt in een opiniestuk uit wat de pijnpunten zijn.