When pharmacy meets nursing

Het coronavirus zet de ziekenhuizen onder een ongeziene druk. Om te vermijden dat de reguliere zorg in het gedrang komt, worden talrijke initiatieven op poten gezet. Ook de laatstejaarsstudenten farmacie van UAntwerpen dragen hun steentje bij, onder andere met het project ‘When pharmacy meets nursing’. 

De 22-jarige Astrid Verreth is een van hen. Zij liep tijdens de coronacrisis twee weken stage in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. “Als je weet dat het ziekenhuispersoneel verdrinkt in het werk, dan twijfel je uiteraard niet. Ik heb mij meteen aangeboden als stagiaire om te helpen waar nodig.” Bepaalde diensten in het UZA werden tijdelijk omgebouwd tot corona-afdelingen, waardoor het aantal patiënten op de reguliere afdelingen sterk toenam en het verzorgende personeel handen te kort kwam. De laatstejaarsstudenten farmacie zorgden voor medicatieondersteuning op verschillende diensten. “Concreet wil dat zeggen dat wij op enkele afdelingen de medicatie per patiënt klaarzetten zodat de verpleging dat niet meer hoefde te doen.” Daarnaast kregen de studenten ook de mogelijkheid om de medicatiedossiers grondig te bestuderen en aan te passen waar nodig, waardoor de opvolging van de patiënten optimaal kon verlopen.  

Als je weet dat het ziekenhuispersoneel verdrinkt in het werk, dan twijfel je uiteraard niet. Ik heb mij meteen aangeboden als stagiaire om te helpen waar nodig.  

Astrid Verreth

Win-winsituatie 

De stagiairs kregen ook de kans om af en toe de verpleging en artsen te volgen tijdens hun patiëntenronde, iets wat eigenlijk niet tot het takenpakket van een apotheker behoort. “Wij zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de correcte medicatie, maar normaal gezien komen wij in een ziekenhuis niet in contact met de patiënten. Het was dan ook een unieke en vooral bijzonder leerrijke ervaring om het personeel te mogen volgen tijdens hun patiëntenbezoek. Zo vroeg een arts mij ook eens raad over een bepaald soort medicatie, dat was stiekem toch wel een fijn moment!”, zegt Astrid. 

Het vaccinatiedorp

Naast het vrijwilligerswerk in het UZA was de universiteit ook op zoek naar studenten die hun steentje willen bijdragen in het vaccinatiedorp Spoor-Oost. Verschillende studenten van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen gaven zich op om mee te helpen, als vrijwillig stagiair of tijdens een stage verbonden aan hun opleiding. 

Dry run

Vorige week namen alvast tien van hen deel aan een dry run. Emilie Op de Beeck, 21 jaar en studente farmaceutische wetenschappen, was een van hen. Tijdens deze testdag ging men de huidige efficiëntie van het vaccinatiedorp na. “Het was een zeer leerrijke dag. Ik ben blij dat ik op deze manier kan bijdragen aan de huidige situatie. Meteen na de dry run heb ik mij dan ook opgegeven voor meer vrijwilligerswerk in de toekomst.”

Na deze oefening konden de studenten zich opgeven om bij de start van de vaccinaties in de toekomst ook mee aan de slag te gaan. Hierbij zouden ze kunnen bijdragen aan de identiteitscontroles, de vaccinverdeling of het optrekken van de vaccins zelf.

We willen onze studenten een actieve bijdrage laten leveren aan het beëindigen van deze crisis. We zijn momenteel op zoek naar studenten die als vrijwillig stagiair willen meehelpen in het vaccinatiedorp. Heel moeilijk is dit niet, maar het vereist wel de nodige zin voor kwaliteit, nauwkeurigheid en doorzetting.

Koen Augustyns, decaan

Een unieke kans

Emilie werkte ook een tijdje als vrijwilliger in het UZA waar ze instond voor de pakjesdienst. Voor haar is dit vrijwilligerswerk een ideale afwisseling tussen de online lessen die ze volgt. Daarnaast is het volgens haar een unieke kans om je sociale vaardigheden bij te schaven. “Je leert met patiënten omgaan en moeilijke situaties oplossen. Ik kan dit soort vrijwilligerswerk alleen maar aanraden aan mijn medestudenten. Daarbij kan een vaccinatiedorp zonder vrijwilligers ook niet bestaan.”