Bingli-app belooft snellere en betere medische consultaties (voor COVID en andere ziekten)

Een app met slimme software en artificiële intelligentie bereidt een bezoek aan de dokter of het ziekenhuis zo goed als mogelijk voor. Die app heet Bingli. “Dat is het Chinese woord voor anamnese, het verhaal dat de patiënt aan de arts vertelt”, legt Tom Van De Putte, alumnus aan onze universiteit, uit. Sinds 2015 al is het tienkoppig team van Tom en vennoot Piet Van de Steen bezig met de ontwikkeling van de app. Het coronavirus zorgde voor een stroomversnelling en ‘geïsoleerde’ COVID-versie. Binnenkort krijgt het UZA de primeur om als eerste spoeddienst aan de slag te gaan met Bingli.

Sinds 2015 werkt het Bingli-team samen met huisartsen en met het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen. Het algemene doel: patiënten beter voorbereiden op een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis. “Een patiënt wordt altijd geconfronteerd met stress: wat moet ik vertellen? Hoe moet ik dat vertellen? Welke info is belangrijk, welke niet? Daardoor is er veel kwaliteitsverlies in de interactie tussen patiënt en dokter. Er gaat ook veel kostbare tijd verloren. We willen met Bingli heel dat proces optimaliseren door de patiënt beter voor te bereiden.” Ook specialisten gebruiken inmiddels Bingli om de consultaties kwalitatiever te maken.

Hoe werkt het juist?

Het grootste aantal vragen die de arts aan de patiënt zal stellen, gaat de app al op voorhand stellen. De patiënt kan dat rustig thuis voorbereiden. Bijvoorbeeld: ‘Neemt u medicatie?’ Dan heeft de patiënt de tijd in zijn huisapotheek te gaan kijken en heeft hij exacte, accurate informatie. Met het antwoord berekent de app een nieuwe vraag.

Bingli is een volledig dynamische chatbot die niet vooraf gedefinieerd is. Het is net alsof je bij de dokter zit. Alles is gebaseerd op een algoritme en een database die op basis van symptomen, levensstijl, leeftijd, geslacht etc. een relatie bepaalt tussen deze argumenten en diagnoses.

Zo’n database zou wel al bestaan, denk je? Wel, dan dacht je fout. Gestructureerde pre-diagnostische data waren niet voorhanden toen Tom en zijn team de app bedachten. “Bij de start van Bingli hebben wij zelf een grote database gebouwd die ziektes beschrijft, en de argumenten voor die ziektes. Over die aanpak hebben we samen met het Centrum voor Huisartsgeneeskunde gebrainstormd. Samen hebben we ook een beurs aangevraagd bij VLAIO – het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen – en een huisarts in opleiding deed zijn masterproef over Bingli.”

COVID-checker

En toen was daar plots COVID, ook een diagnose. De symptoom-diagnosedatabase werd daarom uitgebreid met deze nieuwe aandoening. Maar al snel kwam de vraag van onder andere de overheid naar een specifieke COVID-checker. ‘Los van alle andere dingen die jullie doen, is er iets heel geïsoleerds nodig’, klonk het.

We zaten toen in de eerste golf. Men wilde de symptomen kennen van mensen besmet met COVID, en daarenboven weten of zij onderliggende aandoeningen hadden die konden zorgen voor een complex verloop van de ziekte of een opname op intensieve zorgen. Er was triage nodig: wie moet naar spoed, wie naar intensieve zorgen? Maar die informatie veranderde continu. In de eerste golf gingen we dus vooral kijken welke cases extra aandacht vergden.

Cruciale tijd winnen

In de tweede golf werd dat teruggebracht naar een COVID-check voor huisartsen om een patiënt al dan niet op een fysieke afspraak te laten komen. Zijn er geen symptomen? Dan is een fysieke consultatie perfect mogelijk. Is er wel sprake van symptomen? Dan kan er een videoconsult ingepland worden of kan de patiënt naar een triagewachtpost gestuurd worden. Maar Bingli kan ook geïnitieerd worden vanuit een ziekenhuis. Daags voor een geplande afspraak krijgt de patiënt een link naar de Bingli-test. Met een groene score mag die zo het ziekenhuis binnen, met een rode uiteraard niet.

De kern is het artsenbezoek verbeteren. We werken differentieel diagnostisch. Dat wil zeggen dat Bingli continu differentiële diagnoses berekent, en die worden almaar fijner. Met algoritmes en met artificiële intelligentie gaat de app imiteren hoe een arts redeneert. Na tien simulaties leverde dat een accuraatheid van 93 procent op. Maar Bingli kan de arts niet vervangen, de app werkt enkel ondersteunend.

Dat betekent ook dat die differentiële diagnose niet bij de patiënt, maar bij de arts terechtkomt. Die leest dat op 40 seconden – tegenover de standaard 5 minuten – en heeft meteen een heel goed beeld van de patiënt. Plus: de informatie is gestructureerd en gecodeerd. Dat wil zeggen dat de arts geen verslag meer moet maken, maar gewoon alles in het medisch dossier kan copy-pasten. Weer 2 minuten tijdswinst. Kostbare tijd als je weet dat een arts gemiddeld 15 minuten consultatietijd heeft.

Maar even belangrijk: door de feedback van de arts leert het systeem ook bij. Zo gaan we op termijn nog beter kunnen triëren, niet enkel op COVID, maar evengoed op diabetes, slaapapneu… en chronische ziektes sneller kunnen onderkennen.

Primeur en award

Bingli was tot nu toe erg gefocust op tweedelijnszorg: specialisten, ziekenhuizen. Grote klant van Bingli is het UZA dat binnenkort de primeur krijgt om als eerste spoeddienst met de triage-app aan de slag te gaan.

Maar nu gaan we stilaan opnieuw naar de huisartsen, ook al is dat veel arbeidsintensiever. Op dat vlak willen we graag blijven samenwerken met de Universiteit Antwerpen en haar huisartsen in opleiding. Die hebben een langere consultatietijd, tot wel 25 minuten. Zij kunnen vragen of de patiënt Bingli gebruikt heeft, en peilen naar diens ervaringen. Aan UAntwerpen voelen we ons altijd heel welkom, en bij het Centrum voor Huisartsgeneeskunde kunnen we terecht met al onze vragen of voor advies.

Begin vorig jaar ontving Bingli de Lean Innovation Award voor meest innovatieve bedrijf. “Ons uitgangspunt is meer efficiënte ziekenhuizen en minder stress bij patiënten, dus daarvoor een erkenning krijgen van mensen uit de zorg, geeft veel voldoening.” Ook mooi meegenomen: Bingli kreeg visibiliteit en het team bewees dat het snel kan schakelen en iets relevants kan maken als de nood daarvoor bestaat.

Van Business Economics naar Bingli

Hoe kwam Tom als alumnus in Business Economics eigenlijk in deze medische wereld terecht? “Ik heb veel als consultant in marketing en communicatie gewerkt, de laatste 15 jaar vooral voor medische bedrijven. Mijn expertise is communicatie en net dát is het probleem dat we willen oplossen: communicatie en informatieoverdracht die fout lopen.”

Opvallend, en ergens ook weer niet: ziekenhuizen betalen voor Bingli, niet de patiënten. Omdat de winst uiteindelijk bij de artsen in de ziekenhuizen komt te zitten. Artsen moeten terug tijd krijgen voor empathie. Die balans is helemaal zoek.

(interview door Saskia Castelyns)

Oproep: studenten die een opleiding tot huisarts volgen, zijn steeds welkom, net als softwareontwikkelaars en IT’ers. Meer informatie over de app vind je op www.mybingli.com.

Een Engelstalige versie van dit artikel vind je op de blog van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en EconomieLees ook meer over de samenwerking tussen Bingli en de Universiteit Antwerpen in het alumnimagazine.