VaccinChat beantwoordt al je vaccinatievragen

Nu de vaccinatiecampagne op volle toeren draait, duiken er ook heel wat vragen op. Soms is het moeilijk om in het kluwen van informatie nog het juiste antwoord op jouw vraag te vinden. Onderzoeksgroep CLIPS ontwikkelde hiervoor VaccinChat, een chatbot die vragen over COVID-19 vaccins op een gebruiksvriendelijke manier beantwoordt.

VaccinChat maakt hiervoor gebruik van de informatie beschikbaar op info-coronavirus.belaatjevaccineren.be en andere betrouwbare bronnen als kennisbank. De chatbot groeit nog elke dag. Hoe meer mensen vragen invoeren, hoe meer vragen er kunnen beantwoord worden.

We vroegen aan Walter Daelemans van CLIPS hoe VaccinChat precies werkt en wat we ervan mogen verwachten.

Hoe is het idee van VaccinChat ontstaan?
Binnen een Flanders AI project doen we onderzoek naar Conversational Agents (dialoogsystemen), systemen waarmee je in natuurlijke taal een gesprek kan voeren. Een chatbot is een eenvoudige versie van zo’n dialoogsysteem waarmee je op een gebruiksvriendelijke manier en in het Nederlands snel informatie  kan vinden.  De onzekerheden over vaccins en vaccinatie boden een interessant en tegelijk ook nuttig toepassingsgebied om ons onderzoek ook in praktijk te brengen.

Hoe verzamelen jullie info om de antwoorden van de chatbot te voeden?
We zijn vertrokken van een aantal officiële FAQ websites (veelgestelde vragen) en hebben die aangepast en uitgebreid. Gaandeweg is dat uitgegroeid tot een systeem met meer dan 150 verschillende antwoorden. Helaas is het uitbreiden en aanpassen van de antwoorden voor een groot deel handwerk geweest want het moet allemaal correct en up-to-date zijn. We gebruiken wel geavanceerde AI software om de vragen van gebruikers te ‘begrijpen’ en automatisch het best passende antwoord te selecteren.

Wat was de grootste uitdaging bij het ontwikkelen van VaccinChat?
Het begrijpen van vragen en selecteren van het juiste antwoord is niet gemakkelijk omdat vragen vaak dubbelzinnig zijn, of over iets niet-gerelateerds gaan, en omdat er heel veel verschillende manieren zijn om dezelfde vraag te stellen. We zijn dan ook blij dat we intussen ongeveer 90% van de nieuwe vragen correct kunnen beantwoorden door het systeem herhaaldelijk “bij te laten leren” door veel voorbeelden te geven.

Wat hopen jullie te bereiken met deze tool?
Onze belangrijkste doelstelling is om met de chatbot een nuttig instrument aan te bieden voor wie een vraag heeft over vaccinatie. Maar we hopen natuurlijk ook dat veel mensen de chatbot gaan gebruiken zodat we op die manier anonieme informatie kunnen verzamelen over het soort van vragen dat gesteld wordt en die informatie kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van nog betere chatbots.

VaccinChat zou kunnen helpen als tegengewicht voor de vele nep-theorieën over het vaccin die nu de ronde doen. Hoe kijken jullie daarnaar?
Het kan zeker een rol spelen in het bezorgen van objectieve, wetenschappelijk ondersteunde informatie zonder dat je op zoek moet in een wirwar van websites over het onderwerp, vaak ook met misleidende, incorrecte of achterhaalde informatie.

Zijn er plannen voor uitbreiding van VaccinChat? Bijvoorbeeld naar andere talen?
Er zijn inderdaad plannen voor een Franstalige versie waar we recent ontwikkelde technieken willen testen die toelaten sneller en met minder voorbeeldvragen toch dezelfde accuraatheid te halen als voor onze Nederlandstalige chatbot. Daarnaast ontwikkelen we ook technieken om de gemoedstoestand van de vragensteller in te schatten en op een meer gepersonaliseerde en empathische manier antwoorden te formuleren. We bezorgen ook verschillende versies van de chatbot aan de communicatiewetenschappers van MIOS waarmee zij kunnen testen wat het effect is van verschillende stijlen van interactie op de gebruiker van zo’n chatbot

VaccinChat werd ontwikkeld in de onderzoeksgroep CLIPS (Center for Computational Linguistics and Psycholinguistics) van de Universiteit Antwerpen door Jeska Buhmann, Maxime De Bruyn, Ehsan Lotfi, Sam Verellen, Ine Gevers en Walter Daelemans. Het onderzoek werd gesteund door de Vlaamse Regering (AI onderzoeksprogramma) en kreeg ook steun van de Koning Boudewijn Stichting.

Verberg reacties