FWO-onderzoeker in de kijker: Sven Van den Bossche

Mijn naam is Sven Van den Bossche (hij/hem) en in mijn onderzoek probeer ik mijn academische achtergrond te combineren met een actieve inzet voor transgender emancipatie. Via mijn masteropleiding taal- en letterkunde (UGent) en een interuniversitaire master gender en diversiteit hoop ik bovendien op een vruchtbare kruisbestuiving tussen verschillende disciplines.

Nederlandse transgender verhalen

Als FWO-aspirant aan UAntwerpen en UGent leg ik mij de komende jaren toe op een project getiteld Geboren in het verkeerde verhaal: Een belichaamde benadering van transgender verhalen in Nederlands verhalend proza. Hiermee wil ik een antwoord bieden op de kloof die we in de maatschappij vandaag kunnen waarnemen tussen de complexe genderidentiteiten, ervaringen en belichamingen van transgender personen en het dominante reductionistische scenario van een gendertransitie als een overgang van een “fout” naar een “juist” lichaam. Bestaand onderzoek heeft dat transgender masterplot verbonden aan de formele en sociale conventies van populaire transgender autobiografieën, zoals een ik-verteller en een chronologisch verteld verhaal dat toewerkt naar een sluitend einde na transitie.

In mijn eigen onderzoek richt ik mij op fictieliteratuur. Mijn corpus bevat romans en korte verhalen gepubliceerd in Nederland sinds het midden van de twintigste eeuw, wanneer het publieke discours rond transgender personen daar vorm begon te krijgen. Concreet wil ik nagaan hoe de literaire verbeelding via metaforen, plotstructuren of specifieke vertelstandpunten een grotere diversiteit aan transgender ervaringen zichtbaar kan maken. Die formele verhaalkenmerken lees ik bovendien binnen de historische context van transgender emancipatie in Nederland. Op die manier is het project niet alleen narratologisch van opzet, maar wil het ook een bijdrage leveren aan een lokale benadering van transgender studies.