Armoede en Sociale Uitsluiting, Jaarboek 2019

Het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2019 is verschenen. Het boek, onder redactie van Jill Coene, prof. dr. Peter Raeymaeckers, prof. dr. Bernard Hubeau, dr. Sarah Marchal, prof. dr. Roy Remmen & An van Haarlem, is een product van USAB, in samenwerking met Centrum OASeS, de onderzoeksgroep Overheid en Recht, het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, de vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen en het Netwerk tegen armoede. 

Het boek focust op duurzame armoedebestrijding. Een invalshoek binnen dit thema is de onderlinge verwevenheid van people, planet en profit/prosperity, met bijdragen die eerder focussen op de klimaat- en milieuproblematiek en de gevolgen voor mensen in armoede, of op het streven naar een meer duurzame economie. Een andere focus is ‘duurzame armoedebestrijding’: hoe kan armoede op een duurzame manier worden tegen gegaan?