Filter

Op basis van hun onderzoek naar de woon- en zorgperspectieven van kwetsbare stedelijke ouderen presenteren De Decker en Volckaert enkele vaststellingen inzake woonzekerheid, de woonomgeving en de netwerken van ouderen.