Filter

Oktober is de Europese Cybersecuritymaand én de ideale gelegenheid om dit onderwerp nog eens extra in de verf te zetten. Historicus Kenneth Lasoen is specialist inlichtingendiensten en werkte als academisch expert mee aan een visienota van de VLIR Kennisveiligheid. De nota benoemt verschillende maatregelen die het risico op buitenlandse inmenging moeten verkleinen. Naomi Huygen, Security & Risk Officer binnen het departement ICT, vertelt wat de risico’s en gevolgen van die buitenlandse inmenging kunnen zijn voor onze universiteit en wat een goede cyberhygiëne inhoudt.

De energieprijzen swingen de pan uit en onze universiteit ontsnapt hier uiteraard niet aan. Een paar cijfers ter illustratie: Campus Drie Eiken, de Stadscampus en Campus Groenenborger verbruiken samen voor gas en elektriciteit meer dan 40 gigawatt uur op jaarbasis. Daar kan je twee kleine dorpen of 2400 huishoudens van energie mee voorzien. Dat heeft uiteraard een enorme impact op ons milieu. Hoe gaan we dat ook allemaal blijven betalen, en vooral: hoe krijgen we dat verbruik naar beneden?