Filter

Er is iets bijzonders aan je onderzoek dat je wil delen met een groot publiek. Dat kleine hoekje kennis waar jij je volledig in onderdompelt, openbreken en behapbaar maken voor mensen buiten jouw domein. Verhelderen zonder te versimpelen. Je maakt keuzes welke details je (niet) vermeldt, en neemt je publiek mee in een verhaal dat hen uitnodigt om op zoek te gaan naar meer informatie. Uitdagend? Dat zeker, maar meer en meer noodzakelijk voor elke onderzoeker.

Oktober is de Europese Cybersecuritymaand én de ideale gelegenheid om dit onderwerp nog eens extra in de verf te zetten. Historicus Kenneth Lasoen is specialist inlichtingendiensten en werkte als academisch expert mee aan een visienota van de VLIR Kennisveiligheid. De nota benoemt verschillende maatregelen die het risico op buitenlandse inmenging moeten verkleinen. Naomi Huygen, Security & Risk Officer binnen het departement ICT, vertelt wat de risico’s en gevolgen van die buitenlandse inmenging kunnen zijn voor onze universiteit en wat een goede cyberhygiëne inhoudt.