Gebouw V

Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Industriële Wetenschappen: biochemie / chemie

Faculteit Wetenschappen

G.V.412

Als bio-ingenieur bedenk je liefst één oplossing voor een hoop problemen. Het labo G.V.412 is zo’n oplossing: een lokaal dat inzetbaar is voor practica van o.a.

• plantkunde (haal de microscopen uit de kast en zet een emmer bloemen in de gootsteen!)
• fysiologie (van organische extracties in de trekkasten tot heel veel proefbuizen in waterbaden…)
• voedingschemie (een wijnfles ontkurken in het practicum?!)
• microbiologie (steriel werken aan de bunzenvlam, met zelfgekweekte zuurkool!)
• milieutechnologie (waar komt die bio-reactor plots vandaan?)
• biotechnologie (UV-lampen, PCR-toestellen en elektroforesebakjes alom…)

Zoveel practica in 1 vertrouwde omgeving: het helpt om sneller de weg te vinden naar extra glaswerk, maar ook om de labo’s wat minder in vakjes te verdelen. Multidisciplinariteit zit bij bio-ingenieurswetenschappen (ook) in de muren.

Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Industriële Wetenschappen: biochemie / chemie

G.V.328-330 – Labo watertechnologie

Voor een industrieel ingenieur biochemie vormt milieutechnologie, en dus onder meer watertechnologie, een belangrijk vakdomein. In het labo watertechnologie maak je kennis met innovaties in de biologische waterzuivering, bepaal je kinetische en stoichiometrische parameters voor de belangrijkste omzettingen in het actiefslibsysteem. Met behulp van deze parameters ga je erna aan de slag om een zo efficiënt mogelijke waterzuivering te dimensioneren.

Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Industriële Wetenschappen: biochemie / chemie

G.V.350 – labo industriële biotechnologie

Industriële biotechnologie, de snel groeiende technologie van de toekomst, maakt gebruik van micro-organismen en enzymen voor de productie van chemicaliën in een industrieel bioproces. In de onderzoekslabo’s van industriële biotechnologie leer je werken met steriele computergestuurde bioreactoren en analyseer je de transportprocessen tijdens fermentaties in bioreactoren. In het project biochemische scheidingstechnieken start je met een fermentatiemedium en aan de hand van laboratoriumproeven, metingen, analyses en berekeningen bepaal je de parameters voor de schaalvergroting van de verschillende unit operations voor de isolatie en zuivering van het fermentatieproduct. In project industrial biotechnology gebruikt je de eerder verworven kennis van de microbiologie, biochemie, industriële biotechnologie en bioproceskunde geïntegreerd in een industrieel project.

Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Industriële Wetenschappen: biochemie / chemie

G.V.341-346

Masterstudenten biochemie passen hun kennis van voedingsmiddelentechnologie toe in een proces waarin heel wat ingenieurstechnieken aan bod komen: het bierbrouwen. Voor de uitvoering van dit labo kan gebruikt gemaakt worden over een brouwinstallatie in inox voor het brouwen van 100L bier. Daarnaast is er veel randapparatuur op maat en in inox uitvoering beschikbaar, zoals een gistingstank, een schrootmolen en een bottelapparaat. De studenten passen bij het brouwen heel wat technieken toe: schrooten, maïschen, filteren, koken, gisten, lageren, bitter-, aroma- en drooghoppen, afvullen, enz.