Gebouw U

Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Industriële Wetenschappen: biochemie / chemie

Chemie G.U.040

In het labo instrumentele analyse leer je via het uitgebreide instrumentenpark omgaan met moderne spectroscopische en chromatografische technieken voor de analyse van organische en anorganische stalen. Meten is weten, en daarvan is dit labo het voorbeeld bij uitstek!

Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Industriële Wetenschappen: elektronica-ICT

G.US.103 – Labo netwerken en communicatie

In dit labo volg je labs over communicatie. Je gaat onderzoeken hoe kleinere netwerken of de clients op die netwerken functioneren: Windows-servers en Windows-clients. In het tweede jaar leer je over netwerkarchitectuur, waar je Linux-servers en –clients bestudeert. In het derde jaar ga je in het vak Infrastructuur je concentreren op de onderliggende technologie van switches, routers, firewalls en VPN. In het vak Netwerkbeheer ga je dieper in op de werking van de cloud.

Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Industriële Wetenschappen: elektronica-ICT

G.US.014 – Labo echokamer

In deze echokamer worden testen uitgevoerd met betrekking tot het ontwikkelen van complexe antennes voor draadloze communicatie. Deze echokamer laat het toe om om een zuiver radiosignaal te bestuderen zonder neveneffecten vanuit de omgeving. Onderzoekers en masterstudenten ontwikkelen op basis van deze analyses nieuwe toepassingen.

Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Industriële Wetenschappen: elektronica-ICT

G.US.145 – Labo moving objects

Mobile opstellingen worden ook gebruikt voor het in kaart brengen van extreme omgevingen zoals ondergrondse tunnels en mijnschachten. Zo testen en valideren onderzoekers zelfontworpen sensoren. Een voorbeeld van zo’n mobile opstelling is de robot ATR4-Junior, die gebruikt wordt in het kader van een masterproef.

Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Industriële Wetenschappen: elektronica-ICT

G.US.213 – Labo elektronica en informatica

Studenten ontwikkelen in dit labo complexe elektronische systemen aangestuurd door zelfgeschreven software. Zo ontwierpen ze hier bijvoorbeeld drones, elektronische gadgets, schaalmodellen van zelfrijdende wagens of een 3D-LED-module om muziek te visualiseren.