Inhoudsdisclaimer

Universiteit Antwerpen besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan de Universiteit Antwerpen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. De Universiteit Antwerpen kan, waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. De publicatie van officiële teksten (wetteksten, decreten, reglementen…) op deze website heeft geen officieel karakter.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, zal Universiteit Antwerpen al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de website: webredactie@uantwerpen.be. Universiteit Antwerpen spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Universiteit Antwerpen kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Universiteit Antwerpen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. De beslissingen die de gebruiker neemt op basis van de aangeleverde informatie, blijven steeds onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van apparatuur, programma’s of andere gegevens op jouw computersysteem.