Gebouw S

Faculteit Wetenschappen

Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

S.115

In dit labo worden alle practica organische chemie uitgevoerd. Studenten uit allerlei wetenschappelijke richtingen gaan hier aan de slag. Bij het uitvoeren van een organisch experiment volg je een soort van chemisch recept waarbij je probeert om vanuit een aantal startmaterialen een bepaald eindproduct te maken. Naar veiligheid toe wordt zo’n experiment dikwijls uitgevoerd onder een trekkast, een soort van gigantische afzuigkap met een glazen afsluitvenster. Om ervoor te zorgen dat je eindproduct zuiver is, moet je vaak nog een aantal stappen doorlopen, zoals bijvoorbeeld filtreren met een vacuümpomp, overbodige vloeistof verdampen met een rotavapor,… De finale check van je experiment gebeurt aan de hand van een aantal analyses, zoals een smeltpuntsbepaling en het opnemen van een infraroodspectrum. 

Kom jij hier binnenkort je eigen syntheses uitvoeren?

Faculteit Wetenschappen

Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Chemie
S.105

In deze all-purpose laboratoria vinden de practica algemene chemie en organische chemie plaats. Je leert hier de basis laboratoriumvaardigheden zoals gravimetrie en volumetrie, scheidingstechnieken, omdaan met glaswerk en eenvoudige synthese en karakterisatie van organische verbindingen.

Faculteit Wetenschappen

Fysica
S.208

De basisstappen rond experimenteren worden in labo G.S.208 gelegd. Niet alleen de studenten fysica, maar ook de collega’s van de bio-ingenieurs, farmacie, biologie, biochemie en anderen werken hier ijverig en op een statistisch verantwoorde manier enkele basisconcepten van de fysica uit. We bepalen krachtsconstanten van veren, bestuderen de thermische en elektrische eigenschappen van metalen en ze berekenen de oppervlaktespanningen en viscositeitscoefficiënten van vloeistoffen.