Kan een warmtecouveuse helpen in de strijd tegen het coronavirus?

Virussen bestrijden met warmte? Het is een mogelijke piste volgens John-Paul Bogers, professor celbiologie en histologie aan de Universiteit Antwerpen en oprichter van wetenschappelijke spin-off ElmediX. Daarmee onderzoekt hij sinds 2015 het effect van warmte op kankercellen. Er zijn echter ook sterke wetenschappelijke aanwijzingen dat warmte het lichaam kan helpen om tegen het coronavirus te vechten. Maar om dat te kunnen bewijzen, zoekt hij nog een laboratorium dat daarrond een experiment kan uitvoeren.

“Ik onderzoek hoofdzakelijk wat het effect is van warmte op kankercellen, meer bepaald door te werken met full body hyperthermia, het gecontroleerd verwarmen van het hele lichaam. We zijn er namelijk achter gekomen dat kankercellen heel gevoelig zijn voor langdurige blootstelling aan warmte. Dit doodt de tumorcellen en versterkt het effect van vele andere behandelingen, wat het genezingsproces ten goede komt. Ons recent afgeronde onderzoek op (gezelschaps)honden met kanker toonde effecten op de tumor en een belangrijke verbetering van de levenskwaliteit en overleving.”

Slow cooking

Om die cellen op te warmen, maakt professor Bogers gebruik van een warmtecouveuse, waar een patiënt in gaat liggen. Op die manier wordt het lichaam heel gecontroleerd en precies opgewarmd. Het is daarbij belangrijk om het lichaam op te warmen zonder dat het schade ondervindt. Een temperatuur van bijvoorbeeld 42 of 43 graden is te heet, dan wordt het gevaarlijk voor de patiënt.

Uit onze proeven blijkt dat een temperatuur van 41,5 graden perfect haalbaar is, maar dan moet je natuurlijk wel een iets langere tijd de patiënt opwarmen voor je iets van effect ziet. Vergelijk het met slow cooking.

Bron: Elmedix.com

Indirect bewijs

De studie van professor Bogers richt zich op kankerpatiënten, en niet op patiënten met het coronavirus.

Maar omdat de coronapandemie er nu is, willen we die piste graag onderzoeken. Er is nog geen direct bewijs dat warmte effect heeft op dit coronavirus, maar er zijn wel een aantal oude publicaties en patenten met indirect bewijs dat zou kunnen aantonen dat het coronavirus niet goed tegen warmte kan. Daarnaast zijn er goede aanwijzingen dat een warmtebehandeling het immuunsysteem zelf versterkt.

Corona genezen met warmte alleen lijkt te optimistisch. Maar wat volgens professor Bogers wél kan, is dat warmte ervoor zorgt dat het virus zich minder snel verspreidt in het lichaam. Als je iemand in een coronacouveuse zou leggen, kan door die warmte de curve van virusvermeerdering afvlakken. Daardoor krijgt het immuunsysteem meer tijd en wordt het voor de patiënt makkelijker om op eigen kracht te genezen. Daarom zou full body hyperthermia ook mogelijk het beste werken bij mensen die nog niet al te hard verzwakt zijn door het virus.

Labo gezocht

Prof. Bogers wil eerst in een labo testen hoe geïnfecteerde cellen reageren op deze behandeling. Het labo op de Universiteit Antwerpen is hiervoor niet geschikt. Daarom is hij op zoek naar een ander labo waar hij zijn tests kan uitvoeren.

Op zich is het een eenvoudig experiment, dat maar een paar dagen in beslag neemt. We weten nu nog niet of full body hyperthermia zou werken bij COVID-19, maar willen deze hypothese erg graag testen!