Online celebrityberichten over COVID-19: een gemiste kans

Meer dan ooit werden tijdens de coronacrisis – en vooral tijdens de lockdown – de verschillen tussen het leven voor celebrities en dat voor de ‘gewone’ mens duidelijk. Sommige celebrities werden flink afgerekend voor de manier waarop ze online berichtten over hun beleving van de coronacrisis en de bijhorende beperkende maatregelen. Een gemiste kans, zo blijkt uit een studie van Gaëlle Ouvrein.

Opzet van het onderzoek was in kaart brengen welk soort celebrityberichten mensen kunnen steunen en motiveren, en welke in de huidige omstandigheden eerder frustraties opwekken. Iets meer dan 1000 Vlamingen namen deel aan de bevraging.

Weinig inspirerend

Uit de globale resultaten blijkt dat de manier waarop celebrities berichtten over COVID-19 niet positief werd onthaald. Meer dan 80% van de bevraagden vond hun berichten op sociale media niet nuttig, noch inspirerend.

Mensen bleken gefrustreerd te zijn door egocentrische celebrityberichten die te veraf stonden van de normale wereld, en waarbij de aandacht teveel naar de celebrity ging in plaats van naar de ‘gewone’ mens.

Ongelijkheid

Toch is er een verschil naargelang het soort bericht en van welke celebrity het bericht afkomstig is.

  • Vooral celebrityposts die luxe en geluk uitstraalden – bijvoorbeeld een foto met een luxueuze boot op de achtergrond – wekten boze en frustrerende gevoelens op. Deze gevoelens namen duidelijk toe, en er was weinig sprake van gevoelens van amusement, terwijl dit toch net de functie van celebrities is.
  • Ook wie de betrokken celebrity is, speelde een rol. We blijken makkelijker boodschappen aan te nemen van celebrities die we leuk vinden. Een post van Lady Gaga, bijvoorbeeld, werd wel vrij positief ontvangen.

Bashingreacties

Na het beoordelen van verschillende posts kregen de respondenten ook de kans om zelf te reageren op de posts, zoals ze dat ook op sociale media kunnen doen. Ongeveer de helft van de deelnemers maakte hiervan gebruik.

De reacties varieerden van complimenten en bedankingen voor het advies tot negatieve en kwetsende bashingreacties. Deze laatste categorie kwam zelfs vaker voor dan de positieve reacties, en dit was extra sterk het geval bij de posts die luxe en geluk uitstraalden.

“Ze baden in luxe, maar doen alsof ze het moeilijk hebben”, was de algemene tendens. Verschillende participanten uitten hun frustraties en gaven aan hoe het beter zou kunnen.

Gemiste kans?

Celebrities hebben een invloedrijke positie, en worden soms bewust ingezet om mensen te adviseren en motiveren. De inzet van celebrityberichten als steun tijdens de coronacrisis is daarom een gemiste kans.

Aan het eind van de studie werd er nog gepolst naar welk soort reacties participanten op zoek zijn en van wie. Uit verschillende reacties blijkt dat het publiek op zoek is naar een ander soort inzet van bekende figuren.

Celebrities moeten in hun rol van entertainer blijven en mensen afleiden van de coronacrisis door middel van positieve en realistische posts en boodschappen, en humor. Voor advies doen de participanten liever een beroep op virologen en wetenschappers.

Tot slot: afleiding van de coronacrisis leek wel degelijk noodzakelijk, aangezien meer dan drie op vier participanten aangaf zich matig tot erg gestresseerd gevoeld te hebben tijdens de lockdown. Dit was voornamelijk het geval bij de jongere en vrouwelijke deelnemers.