🎧 Trijntje Cornelissens: “Bedrijven produceren niet enkel in China om kosten te besparen, maar ook omdat het een groeimarkt is.” | Profcast #13

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. Deze week: Trijntje Cornelissens.

Trijntje Cornelissens heeft supply chain management en operations management als expertisedomeinen.

Trijntje: “Beide gaan over het aansturen van de supply chain van de producten of diensten die je wil leveren aan je klanten. Supply chain management focust op de externe contacten met andere bedrijven. Operations management kijkt eerder naar wat je intern in je bedrijf moet uitvoeren. Beide domeinen zijn erg met elkaar verbonden. Het ene kan eigenlijk niet zonder het andere.”

In haar onderzoek tracht professor Trijntje Cornelissens van bedrijfsstrategische aspecten beter te integreren in de design en planning van supply chains.

Trijntje: “Het C-level bepaalt de strategie van het bedrijf: Wat beogen we qua klantenservice? Hoe betrouwbaar is onze opleveringstermijn? Hoe lang moet de klant wachten op een product, zonder dat die naar de concurrent loopt? En die strategische objectieven moeten Operations en Supply chain managers dan waar maken. Als je een Aldi-winkel binnenstapt, zie je bijvoorbeeld dat ze een totaal andere strategie hanteren dan Delhaize. In een Aldi liggen gemiddeld 1.000 producten, in een klassieke Delhaize zijn dat er 10.000. Zo’n verschil in strategie vertaalt zich onmiddellijk in een andere aanpak van de distributiecentra, het transport en het voorraadbeheer.”

Sinds de coronacrisis en de file op het Suezkanaal rijst de vraag of we niet meer productie opnieuw naar het Westen moeten verhuizen.

Trijntje: “Akkoord, maar voor veel zaken hebben we hier de technische skills niet meer. En waar in Vlaanderen zouden we bijvoorbeeld al die fabrieken en wegeninfrastructuur plots zetten? Trouwens wat je ook niet mag vergeten, is dat bedrijven niet noodzakelijk in China produceren voor de lagere loonkost of voor de daar beschikbare toptechnologie. De grootste groeimarkt ligt ook daar. In de grote steden van China rijden mensen bijvoorbeeld veel meer, en al veel langer, met elektrische wagens rond. Zouden westerse bedrijven dan ook wagens voor de Chinese markt in Europa moeten produceren? Dat is ook niet zo logisch en dat wordt soms vergeten.”

Beluister de volledige podcast via Spotify, Apple Podcasts, YouTube of SoundCloud:

Hide comments

Leave a Reply