🎧 Tine Compernolle: “Groei is nooit echt duurzaam. Voor alles wat je maakt, gebruik je een stukje van de natuurlijke omgeving.” | Profcast #30

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. Deze week: Tine Compernolle.

Het onderzoek van professor Tine Compernolle focust zich op de vraag hoe je de ondergrond op duurzame manier kan ontwikkelen en beheren.

Tine: “De ondergrond, dat is het gebied onder onze voeten. Tot drie kilometer diep zijn er verschillende lagen die nuttige toepassingen kunnen hebben. Denk aan de opslag van natuurlijk gas of het oppompen van warm grondwater om gebouwen te verwarmen of zelfs om elektriciteit op te wekken. Er zijn verschillende toepassingen mogelijk, maar niet alles is overal mogelijk. Bovendien is de ondergrond heel erg schaars. Dus we moeten de ontwikkeling van de ondergrond op de meest duurzame manier aanpakken, zodat ook toekomstige generaties de ondergrond nog kunnen gebruiken.”

Tine Compernolle past binnen dat domein de reële optietheorie toe.

Tine: “Dat gaat over hoe je beslissingen neemt onder onzekerheid. Een goede uitkomst heb je niet altijd in de hand, een goede beslissing wel. We kunnen onderzekerheden niet wegnemen, maar we kunnen wel een manier bedenken om ermee om te gaan. Dat doen we met de reële optietheorie. Het neemt de onzekerheden niet weg, maar het geeft extra flexibiliteit die de onzekerheden ondervangen.”

Tine Compernolle werkt mee aan de planning van stedelijke projecten.

Tine: “Daar pas ik ook de reële optietheorie toe. Momenteel bekijkt men bij dergelijke projecten vaak enkel de financiële kosten en de maatschappelijke baten. Het moeilijke bij de besluitvorming is dat die infrastructuurwerken zich vaak afspelen in een dynamische context.”

Tine is één van de docenten van het vak ‘duurzaamheid’ dat alle bachelorstudenten van UAntwerpen kunnen volgen.

Tine: “Ik ben blij dat ik dat mag doen. Dat geeft me de kans om aan heel veel jonge mensen duidelijk te maken dat heel ons economisch systeem ook afhankelijk is van het natuurlijke systeem. Voor alles wat we produceren en consumeren, gebruiken we de natuurlijke omgeving. Niet alleen als input, maar ook voor de verwerking van de afvalproducten ervan. Ik probeer hen duidelijk te maken dat duurzame groei eigenlijk niet mogelijk is. Voor alles wat je maakt, heb je een stukje van de natuurlijke omgeving nodig.” 

Beluister de volledige podcast via Spotify, Apple Podcasts, DS Podcast-app, YouTube of SoundCloud:

Hide comments

Leave a Reply