🎧 Steven Van Passel: “We hebben nood aan een duidelijke CO2-prijs en een combinatie van heffingen en dividenden.” | Profcast #24

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. Deze week: Steven Van Passel.

Professor Steven Van Passel is expert in het domein van de Sustainability Engineering.

Steven: “Fijn stof, overstromingen, waterschaarste … dat zijn dingen die ons allemaal aanbelangen. Het is dan ook essentieel dat we daarover bezig zijn in onze opleiding handelsingenieur. Binnen sustainability engineering bekijken we duurzaamheid vanuit technologie. Maar dat is natuurlijk niet de enige mogelijke invalshoek. Je kan het ook bekijken vanuit sociale aspecten, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheidsrapportage … net die diversiteit aan invullingen is essentieel.

Steven Van Passel legt uit dat je drie belangrijke stakeholders hebt bij de aanpak van milieuproblemen.

Steven: “Om milieuproblemen aan te pakken, heb je drie zaken nodig. Ten eerste: bedrijven, voor de ontwikkeling van technologie. Daarnaast: beleid, zowel op globaal als op lokaal niveau. Persoonlijk geloof ik dat we nood hebben aan een duidelijke CO2-prijs en een combinatie van heffingen en dividenden. Ondanks dat dat heel gevoelig ligt, zien we toch dat dat helpt. Ten slotte heb je nog de consumenten zelf, die vraag genereren naar bepaalde producten.”

Circulaire economie is één van de onderzoeksthema’s van Steven Van Passel.

Steven: “Bij circulaire economie tracht je producten en materialen op een zo hoog mogelijk toepassingsniveau te behouden. Dat toepassingsniveau definiëren we als economen als ‘de hoogste toegevoegde waarde’. Met onze onderzoeksgroep bestuderen we bijvoorbeeld het effect van een verbrandingsheffing op de hoeveelheid industrieel afval dat gegenereerd wordt. 

Beluister de volledige podcast via Spotify, Apple Podcasts, DS Podcast-app, YouTube of SoundCloud:

Hide comments

Leave a Reply