🎧 Kris Hardies: “De sociale normen op de werkvloer bepalen, meer dan je karakter, of je seksuele intimidatie pleegt.” | Profcast #32

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. Deze week: Kris Hardies.

Professor Kris Hardies doceert aan de Universiteit Antwerpen verschillende vakken rond boekhouding en auditing.

Kris: “Er zijn verschillende soorten audits, maar de belangrijkste is eigenlijk de controle van de financiële gegevens en de jaarrekeningen. Als auditor waarborg je de betrouwbaarheid van die financiële informatie door er een controle op uit te voeren. Voor veel ondernemingen is dat een wettelijke verplichting, maar ook om investeringsbeslissingen te maken is dat belangrijk. Of om het management van een onderneming te kunnen evalueren.”

Kris Hardies deed recent ook onderzoek naar seksuele intimidatie op de werkvloer.

Kris: “Het uitgangspunt van dat onderzoek was om na te gaan welke persoonlijkheidskenmerken een invloed hebben op het daderschap van seksuele intimidatie. Daar is nog niet zo veel over geweten, omdat de meeste literatuur focust op de slachtoffers en op preventie. De belangrijkste conclusie van de paper was dat de sociale normen van de omgeving eigenlijk veelal de doorslaggegevende factor zijn. Mensen bezondigen zich, ongeacht hun eigen persoonlijkheid, frequenter aan vormen van seksuele intimidatie wanneer ze zich in een omgeving bevinden die er toleranter tegenover staat.”

Als sinds zijn studententijd heeft professor Kris Hardies ook een uitgesproken interesse in metawetenschap.

Kris: “Metawetenschap gaat over de vraag hoe we aan wetenschap doen. Het is een domein dat momenteel veel aandacht krijgt van wetenschappers. Enkele jaren geleden was er plots een hele reeks wetenschappelijke papers waarvan de resultaten niet herhaalbaar bleken. Er is een omgekeerde relatie tussen de mate waarin onderzoek goed verloopt en de interesse in metawetenschap.”

Beluister de volledige podcast via Spotify, Apple Podcasts, DS Podcast-app, YouTube of SoundCloud:

Hide comments

Leave a Reply