🎧 Johan Springael: “Voor mensen die differentiaalvergelijkingen niet meester zijn, lijk ik soms een waarzegger.” | Profcast #38

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. Deze week: Johan Springael.

Professor Johan Springael behoort tot het onderzoeksdepartement Engineering management en doceert vakken omtrent tijdreeksanalyse.

Johan: “Tijdreeksanalyse is een tak van de statistiek. We kijken naar hoe een situatie, bijvoorbeeld de vraag naar een bepaald product, evolueert met de tijd en naar hoe we die veranderingen kunnen voorspellen. Een bedrijf dat zijn voorraad beter afstemt op de vraag dan een concurrent, kan daar geld aan verdienen. De tijdeeksanalyse tracht voorspellingen te maken naar de toekomst toe. Of ik een waarzegger ben? Voor mensen die de technieken niet meester zijn, lijkt dat zo. Het is ongelooflijk hoe goed je zaken kan voorspellen, als je bepaalde inzichten hebt.”

Ook in systeemdynamica en decision-making is professor Springael geïnteresseerd.

Johan: “In de systeemdynamica kijk je naar hoe een systeem doorheen de tijd verandert. Zo kan je trachten om gestructureerde beslissingen te nemen. Daar zitten allerlei differentiaalvergelijkingen en andere wiskunde achter. Ik kick daarop. Stel je wil een auto kopen met maximaal comfort, minimale uitstoot en minimale prijs. Iedere beslissingsnemer heeft eigen preferenties, dus dé beste oplossing voor iedereen bestaat niet meer. Wel bestaan er rangschikkingen en modellen uit de multicriteria-analyse die de besluitnemers kunnen helpen. Toch zijn we tot de constatatie gekomen dat in de praktijk bijna niemand de wiskundige methodes van de professoren gebruikt.”

Wat volgens de professor veel modelleerders blijken te vergeten, is dat er psychologische aspecten mee verbonden zijn.

Johan: “Ordinaal is een mens heel goed. Dan is de stap naar statistiek niet meer zo ver. Maar voor een ratioschaal moet je een heel goed meetinstrument zijn. Daarvoor zijn drie criteria nodig: een groot werkgeheugen, goed kunnen schatten en een consistent gedrag. Uit psychologische testen is gebleken dat de mens aan geen van de drie voldoet. Dat is wel confronterend.”

Beluister de volledige podcast via Spotify, Apple Podcasts, DS Podcast-app, YouTube of SoundCloud:

Hide comments

Leave a Reply