🎧 Jan Bouckaert: “De laatste dertig jaar nam de marktmacht in veel sectoren toe. Niet enkel bij de Big Tech in de VS.” | Profcast #29

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. Deze week: Jan Bouckaert.

Professor Jan Bouckaert is econoom. Hij licht het verschil tussen economie en bedrijfskunde toe.

Jan: “Economie brengt bedrijfskunde in rekening om het gedrag van organisaties en mensen te kunnen begrijpen en verklaren. Het gaat dan niet alleen over macro-economische begrippen zoals werkloosheid en inflatie, maar ook over minder voor de hand liggende topics. Denk aan kinderarbeid, onderhandelingsruimte binnen gezinnen en kansen van mensen met een migratieachtergrond. Economie heeft een veel maatschappelijkere invulling, denk ik. Wij, economen, moeten oog hebben voor de belangen van de consument. Bedrijfskunde is een meer technische manier van denken over wat er gebeurt in organisaties.”

Jan Bouckaert heeft industriële organisatie en concurrentiebeleid als expertisedomeinen.

Jan: “Eigenlijk ben ik geïnteresseerd in de oorzaken en gevolgen van marktmacht. Dat is de mate waarin dominante bedrijven over-winsten kunnen maken. Dat is trouwens een heel hot topic met veel maatschappelijke gevolgen. De laatste dertig jaar is de marktmacht in heel veel sectoren gestegen wereldwijd. Niet enkel bij de Big Tech in de Verenigde Staten. Het gebeurt onder onze eigen ogen. Carglass heeft 80% van de markt, bloedtesten worden afgenomen door één bedrijf dat het grootste deel van de markt bedient, … zo zijn er tal van voorbeelden.”

Een aanverwante interesse van Jan Bouckaert is speltheorie.

Jan: “Speltheorie gaat over strategisch interactief gedrag en de analyse ervan. Dat kan zijn in een context van bedrijven die met elkaar concurreren en prijzen moeten bepalen. Maar ook in de politiek, in de biologie en bij het leger vind je toepassingen van speltheorie. Economie is een serieus spel met veel knikkers. Om het naar de colleges te brengen, doe ik veel experimenten met echt geld.”

Beluister de volledige podcast via Spotify, Apple Podcasts, DS Podcast-app, YouTube of SoundCloud:

Hide comments

Leave a Reply