🎧 Jacques Vanneste: “We zien schuldopbouw nu als ‘corona’-collateral damage. Maar keren we ooit nog terug naar de orthodoxie?” | Profcast #10

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. Deze week: Jacques Vanneste.

Jacques Vanneste is professor in het domein van macro-economie en publieke financiën.

Jacques: “Publieke financiën geeft een blik op wat de overheid doet. Je kan dit vanuit micro-economisch standpunt bekijken. Hiermee bedoel ik: wat doet de overheid met ons geld? Is dit efficiënt besteed? Moeten meer of minder in handen van de overheid geven? Echter heeft de overheid ook een impact op macro-economisch beleid. Hierbij kijken we naar de begrotingssaldi, schuldopbouw, werkgelegenheid, … Prijsstabiliteit behoort hier niet meer toe. Dat ligt nu in handen van de Europese Centrale Bank.”

Jacques Vanneste vindt het belangrijk om de macro-economische actualiteit met zijn studenten te bespreken. Maar soms komt de theorie niet overeen met de praktijk.

Jacques: “Een huidig voorbeeld hiervan is de begrotingsdiscipline. Ik leer studenten aan dat het coherent is om een begrotingstekort van 3% van het bruto binnenlands product (bbp) te handhaven. Vroeger was Europa hier zeer strikt op. Door de coronacrisis laat men dit noodgedwongen los. Schuldopbouw wordt gezien als collateral damage van de crisis. Minstens tijdelijk moeten we dit door de vingers zien, maar ooit moeten we beslissen of we terugkeren naar de orthodoxie.”

Jacques Vanneste is trots op zijn West-Vlaamse roots.

Jacques: “Ik ben verrast door de hoeveelheid West-Vlaams die er tegenwoordig te horen is in de media. Bij de West-Vlaamse tv-serie Beau Séjour luister ik vooral, en lees ik de ondertitels. Ik ben dan blij dat het West-Vlaams vertaald wordt voor de parking. (lacht) Ik ben ook voorzitter geweest van de gemeenteraad van mijn dorp. Ik heb in het begin zelfs de euvele moed gehad om zelf een partij op te richten: De Brug. We hadden een gigantische overwinning geboekt. Maar helaas waren we overmoedig geworden. De zittende burgemeester was reeds kwistig mandaten aan het uitdelen zodat hij kon blijven zetelen. Een goede les, maar gelukkig hing er voor mij toen niets vanaf.”

Jacques gaat in 2022 op emiteraat.

“Na meer dan veertig jaar voor jonge mensen staan is meer dan goed geweest. Ik ga het wel missen, maar ik wil anderen de kans geven op het podium. En daarbij: The next step is always better than the previous one. The best has yet to come.”

Beluister de volledige podcast via Spotify, Apple Podcasts, YouTube of SoundCloud:

Hide comments

Leave a Reply