🎧 Hendrik Vanhees: “F.C. De Kampioenen? Dat is eigenlijk een amalgaam van allemaal rechten.” | Profcast #33

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. Deze week: Hendrik Vanhees.

Professor Hendrik Vanhees is een jurist met specifieke expertise in intellectuele eigendom.

Hendrik: “Recht van de intellectuele eigendom is het recht dat betrekking heeft op het beschermen van creaties van de geest. Dat kan heel divers zijn. Bijvoorbeeld een uitvinding die je doet, muziek die je maakt, een tekst die je schrijft of een merk dat je bezit. Maar ook bescherming van software en databanken, en bescherming van prestaties van uitvoerende kunstenaars vallen daaronder. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een programma zoals F.C. De Kampioenen, dat is eigenlijk een amalgaam van allemaal rechten.”

Hendrik heeft al heel wat ervaring op zijn teller staan. Hij zag het intellectuele eigendomsrecht doorheen de jaren veranderen.

Hendrik: “Toen ik begon, werkte ik met de wetgeving die dateerde van 1886. Het auteursrecht was toen eenvoudig, omdat het digitale aspect nog niet bestond. Na het ontstaan van de computers moest men zich onder andere de vraag stellen of het verzenden van e-mails een reproductie is. Het werd dus veel complexer. Je ziet nu ook dat artificiële intelligentie een hot topic is.”

Merkenrecht is een rechtstak die volgens de professor erg belangrijk is.

Hendrik: “Merken zijn vaak het waardevolste wat ondernemingen bezitten. We zijn in de Benelux vrij uniek met onze merkenwetgeving omdat die je zelfs toelaat om op te treden als iemand jouw merk gebruikt buiten het economische verkeer. Als parodie kan het in sommige omstandigheden wel. Zeer sterke merken moeten echter oppassen dat ze niet verworden tot soortnaam. Dat is zeer riskant omdat je merk dan vervallen verklaard zal worden. Bijvoorbeeld bij nylon is dat gebeurd. Dat was ooit een merk.”

Beluister de volledige podcast via Spotify, Apple Podcasts, DS Podcast-app, YouTube of SoundCloud:

Hide comments

Leave a Reply