🎧 Edwin van Hassel: “Door efficiënter spullen bij de eindconsument te krijgen, wordt een haven concurrentiëler.” | Profcast #35

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. Deze week: Edwin van Hassel.

Professor Edwin van Hassel doceert vakken rond maritiem transport. Zelf studeerde hij Maritieme Techniek in Nederland.

Edwin: “90% van alle transport in de wereld gaat over water. De bedoeling is om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Toen ik nog studeerde, was dat erg gericht op kostenefficiëntie. Nu merken we dat de focus meer is omgedraaid naar het verminderen van emissies. Zelf heb ik nooit schepen gebouwd, maar ik heb er wel ontworpen vanuit het standpunt van de eigenaar. Concreet stelden we ons de vraag hoe lading zo efficiënt mogelijk van locatie A naar locatie B verplaatst kon worden.” 

Edwin van Hassel heeft expertise in hinterlandtransport.

Edwin: “Hinterlandtransport is het transport om lading die toekomt in havens naar het achterland te krijgen. Wat aankomt in Antwerpen moet tot bij de consument geraken. Dat kan via de weg, het spoor, het water of pijpleidingen. Enkel als zo’n systeem goed werkt, is een haven succesvol vanuit concurrentieel standpunt. Als je enkel goede maritieme terminals hebt, kom je er als haven niet. Een Chinees ziet amper verschil tussen Antwerpen en Rotterdam. Dus dan gaat het erom dat je havensysteem hebt dat de spullen zo efficiënt mogelijk naar het achterland krijgt. Vanuit Azië zou het veel logischer zijn om naar de haven van Piraeus te varen. Alleen zijn de achterlandverbindingen vanuit Griekenland naar Centraal-Europa veel minder goed dan die van Antwerpen.”

Met het Novimar Vesseltrain Project probeert Edwin van Hassel, samen met collega’s en vele partners, het binnenvaartsysteem te verbeteren.

Edwin: “We hebben bekeken of het mogelijk was om platooning toe te passen op binnenvaart. Daarbij varen twee of meer schepen heel dicht bij elkaar, en bestuurt het eerste schip de volgende. De bemanning op het eerste schip bepaalt dan hoe snel en waarheen er wordt gevaren door het treintje. Wij hebben een model gebouwd om te berekenen wat de economische voordelen zijn, welke kosten bespaard kunnen worden en hoe we dit in de markt kunnen zetten. Het resultaat? Het is economisch mogelijk, maar slechts op een beperkt deel van het binnenvaartnetwerk.” 

Beluister de volledige podcast via Spotify, Apple Podcasts, DS Podcast-app, YouTube of SoundCloud:

Hide comments

Leave a Reply