🎧 David Martens: “Welke data we privacy-gevoelig vinden, dat evolueerde de voorbij decennia enorm.” | Profcast #21

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. Deze week: David Martens.

Professor David Martens is expert in big data en data mining.

David: “Data mining is het zoeken naar patronen in big data, dit via een automatische manier met computers. Voorbeelden van zulke patronen zijn voorspellingsmodellen. Zo kan een bank proberen te voorspellen of je kredietwaardig bent om een lening aan te gaan. Dankzij digitalisatie hebben bedrijven zeer veel data ter beschikking waar zij enorm veel mee kunnen doen. Data kunnen uiteindelijk leiden tot een competitief voordeel.”

Privacy is een belangrijk thema geworden in dit domein. David gaat hier verder op in.

David: “Wat wij nu allemaal heel privacygevoelig vinden, was dat decennialang geleden nog niet. Wat bij ons gevoelige data zijn, kan ergens anders totaal niet zo zijn. In China ligt dit bijvoorbeeld anders dan hier. Wat privacy is, is heel subjectief en hangt ook af van de toepassing. Je wil bijvoorbeeld niet dat je etniciteit gebruikt wordt door een bank, maar bij een medische diagnosestelling is dit wel relevant.”

In de media ziet professor Martens heel vaak extreme standpunten over privacy.

David: “Het is goed dat er aandacht aan gegeven wordt, maar vaak wordt erover gesproken met de lens van de huidige inzichten. Ik probeer er de nuance in te brengen en een discussie op te starten. Data is the new electricity. We gebruiken elektriciteit in alle bedrijven voor alles. Iedereen weet hoe je dat moet gebruiken. Je zal voor al je beslissingen data gebruiken. Daarvoor moet je weten hoe je dat gebruikt. Net zoals je leert hoe je een laptop gebruikt of hoe je de televisie aanzet.”

Beluister de volledige podcast via Spotify, Apple Podcasts, DS Podcast-app, YouTube of SoundCloud:

Hide comments

Leave a Reply