🎧 Bruno De Borger: “Rekeningrijden toont grote voordelen in Stockholm. Toch betwijfel ik of het er ooit komt in België.” | Profcast #18

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. Deze week: Bruno De Borger.

Professor Bruno De Borger is docent micro-economie aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. De laatste jaren deed hij voornamelijk onderzoek in transporteconomie.

Bruno: “Dat onderzoeksdomein omvat uitdagingen op het vlak van prijszetting bij autoverkeer en publiek transport, maar ook meer softe maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van verkeerslichten en verkeersdrempels. Het interessante hieraan vind ik dat deze vrij beperkte ingrepen echt een impact kunnen hebben op het gedrag van mensen. Je kan dus zo het verkeer op een verstandige manier sturen. Je hoeft hier niet per se altijd Oosterweelverbindingen voor aanleggen.

“Wat daar economisch aan is? De analyse. Wij gaan na of bepaalde maatregelen maatschappelijk nuttig zijn. We beginnen met het beschrijven van de gevolgen van bijvoorbeeld het aanbrengen van verkeersdrempels. Vervolgens kijken we naar het normatieve: is dat nu een verbetering of een achteruitgang? Dat is de welvaartseconomische aanpak.”

Bruno De Borger doet allang onderzoek naar rekeningrijden. Hij vertelt over de voor- en nadelen van rekeningrijden.

Bruno: “Veel mensen zijn tegen rekeningrijden, omdat ze in bepaalde omstandigheden meer zullen moeten betalen. Niemand betaalt graag.

De voordelen zijn veel minder tastbaar, maar wel wetenschappelijk aangetoond. Bijvoorbeeld in Stockholm. Een eerste voordeel is dat de verkeersdrukte drastisch zal afnemen. Daarnaast kunnen de middelen die de overheid via rekeningrijden vergaart, nuttig gebruikt worden om bijvoorbeeld de frequentie van het openbaar vervoer te verbeteren of om extra fietspaden aan te leggen. Daarbij verbeter je tegelijkertijd ook nog de luchtkwaliteit. Als je de voordelen goed uitlegt, krijg je wel een meerderheid van de mensen mee.

Ik betwijfel of rekeningrijden er ooit komt in België. Als je lang genoeg wacht, passen mensen zich wel aan de verschrikkelijke verkeersdrukte aan. Maar zo’n noodgedwongen mentaliteitswijziging kan heel lang duren.”

Beluister de volledige podcast via Spotify, Apple Podcasts, YouTube of SoundCloud:

Hide comments

Leave a Reply