🎧 Aviel Verbruggen: “Er is te veel gas en olie. Waren de voorraden inderdaad opgedroogd, we hadden veel minder oorlog en problemen.” | Profcast #3

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. Deze week een dubbelaflevering met: Aviel Verbruggen.

Aviel Verbruggen bestudeert de relatie tussen energie, economie en de maatschappij.

Aviel: “Hoe wij als mensen aan onze energie komen, is zeer bepalend voor de samenleving en de economie die daarop gebouwd zijn. Eigenlijk kan je drie hoofdperioden onderscheiden in die band tussen energie en menselijke beschaving.

  • De eerste periode begint met de homo sapiens, telt vele millennia en eindigt in de 19e eeuw.
  • Dan begon de tweede periode: de periode van de fossiele brandstoffen. Sindsdien kan de mens warmte omzetten in kracht. Dat bracht de industrialisatie op gang.
  • De derde periode ten slotte is die van de moderne technologieën. Wij kunnen nu op een zeer effectieve wijze elektriciteit ‘oogsten’ uit stromen die in de natuur aanwezig zijn: de wind, de zon, het water. Sinds 2018 is dat soort elektriciteit trouwens bedrijfseconomisch goedkoper dan stroom uit gas-, kolen- of kerncentrales. Daarom ben ik zeer positief over onze toekomst.”

Aviel vertelt over de grote hoeveelheid aan fossiele brandstoffen die nog in de grond zitten, en over de problemen die dat met zich meebrengt.

Aviel: “Er zijn al 25 jaar geopolitieke oorlogen aan de gang omwille van het teveel aan olie. Omdat er de komende jaren minder olie gevraagd gaat worden door de markt, gaat de situatie nog verscherpen. Er zijn 45 landen die leven van de olie-export. Die landen gaan een toekomst tegemoet zoals Venezuela vandaag. De hele economie stuikt daar in elkaar omdat ze geen olie meer kunnen afleveren. Moest de olie inderdaad opgedroogd zijn, we hadden veel minder oorlog en problemen.”

Hoewel andere economen het vaak de hemel inprijzen, is Aviel Verbruggen kritisch voor het Europese emissiehandelssysteem.

Aviel: “Het functioneert voorlopig niet omdat alle bedrijven die grote activiteiten doen qua uitstoot, zoals chemische bedrijven en staalbedrijven, al hun uitstootrechten gratis krijgen. Uit schrik dat die activiteiten anders zouden verhuizen naar het buitenland. Men noemt dat carbon leakage. “

Op de website van Aviel lezen we: Standvastigheid in waarheid, ontmoet tegenstand. Te verkiezen boven misleidend advies, onthaald op applaus.’

Aviel: “Ik ga nooit uit de weg om iemand te behagen. Ik ben altijd zo juist mogelijk. Natuurlijk kan ik me vergissen. Ik heb me in het verleden vaak vergist. Zo heb ik dikwijls de mogelijkheden van hernieuwbare energie onderschat. Eigenlijk vind ik het fantastisch dat ik me daarin heb vergist.”

Beluister de twee podcasts met Aviel Verbruggen via Spotify, Apple Podcasts, YouTube of SoundCloud:

Hide comments

Leave a Reply