🎧 Annouk Lievens: “Een innovatie is pas echt succesvol als de eindgebruiker bereid is ervoor te betalen.” | Profcast #7

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. Deze week: Annouk Lievens.

Annouk Lievens is marketingprofessor en doet onderzoek naar service-innovatie, B2B-communities, digitale innovatieplatformen, open innovatie en co-creatie.

Annouk: “Ik zit eigenlijk op een driehoek: marketing, innovatie en organisatie. Het gaat misschien arrogant klinken, maar de meest succesvolle innovaties zijn diegene die succesvol gelanceerd worden. Met andere woorden: diegene waarvoor de eindgebruiker bereid is ze te betalen, ze te kopen. Dat zijn marketingfinaliteiten. Veel topics zoals sustainability, innovatie, digitale transformatie, … doorkruisen alle vakgebieden van onze faculteit. Interdisciplinariteit wordt in de aanpak van problemen steeds belangrijker.”

Sinds 2002 doceert Annouk Lievens vakken rond e-commerce en digitale marketing.

Annouk: “In het begin draaide dat vooral rond de vraag of bedrijven al dan niet een goed werkende website hadden. Van social, mobile en local was toen nog geen sprake. Dat is beginnen exploderen na 2007, wanneer Apple dankzij mobile devices en apps onze hele manier van e-commerce veranderd heeft. De digitale transformatie is een trend die niet meer kan teruggenomen worden.”

Toen Annouk Lievens startte als professor was ze hierin als vrouw nog eerder een uitzondering.

Annouk: “In het begin van de jaren 90 gaf ik gastlessen in Den Haag en Rotterdam. Ik was dan op voorhand aangekondigd als ‘professor Lievens’. Toen ik arriveerde, kon je op sommige gezichten aflezen: ‘Oei, het is een vrouw.’ Onze maatschappij attribueert eigenlijk nog steeds heel veel rechten aan mannen. Het is vaak heel onderhuids aanwezig, al heb ik aan UAntwerpen dat gevoel nooit gehad.”

Beluister de volledige podcast via Spotify, Apple Podcasts, YouTube of SoundCloud:

Hide comments

Leave a Reply