“Effectieve leiders kunnen schakelen qua stijl” | FBE-‘Junior Managers Programme’ verwelkomt leiderschapsexpert Bieke Van Gool (AMS)

Om studenten met bovengemiddelde academische resultaten extra uit te dagen, organiseert de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie elk jaar het ‘Junior Managers Programme’ (JuMP).

Wat is JuMP?

Koen Vandenbempt (Decaan FBE): “JuMP is een extra competentie-ontwikkelingstraject dat losstaat van het curriculum. Het helpt FBE-masterstudenten in hun laatste jaar om beter voorbereid te zijn op beleidsfuncties in hun latere beroepscarrière. Concreet doen we dat door middel van zes unieke sessies met inspirerende sprekers van o.a. McKinsey en Delaware.”

Studente Soukaïna Kadi is één van de deelnemende studenten.

Soukaïna: “Ik vind het een unieke kans om nog wat soft skills op te doen net voor ik afstudeer. Bij groepswerken merk ik bijvoorbeeld dat ik wel goed kan samenwerken, maar ik neem zelden echt zelf de leiding. Tijdens dit honoursprogramma hoop ik dus extra leadershipvaardigheden te verwerven.”

“Verandering is van alle tijden, groeien is een keuze”

Op woensdag 17 maart 2021 vond de tweede JuMP-sessie van dit academiejaar plaats. Centrale spreker was Bieke Van Gool. Bieke is leiderschapsexpert en executive coach bij Antwerp Management School en managing partner van Miss – Make it smart and simple.

Bieke Van Gool

Bieke: “Met veel plezier werk ik mee aan dit programma. Deze young potentials gaan een toekomst als directielid, manager of expert tegemoet. Ze gaan wellicht managen, coachen en leiderschap tonen. Effectief leiderschap, gaat om connecteren. Vanuit verbinding mét de realiteit en mét de anderen in die realiteit, doet de leider wat nodig is. Als de young potentials hun impact willen vergroten, moeten ze weten wat hun vertrekpunt is. We hebben gekozen om met een instrument te werken: alle JuMP-ers hebben op voorhand een DISC-test van Thomas International ingevuld. Op basis daarvan hebben ze hun persoonlijk DISC-profiel toegestuurd gekregen. Vanavond ga ik hen aanreiken hoe ze dit kunnen interpreteren, en hoe ze deze inzichten kunnen gebruiken om hun leiderschap en interpersoonlijke effectiviteit te vergroten. Want vanuit de juiste aandacht voor anderen, kunnen ze hun gedrag aanpassen i.f.v. wat de context vraagt.”

Elke student kreeg in een persoonlijk rapport te lezen welke letters (D, I, C en S) in zijn/haar profiel veel of weinig aanwezig zijn.

Elke letter legt eigen accenten

Bieke legde de studenten tijdens de JuMP-workshop – “enigszins overdreven” – uit wat deze letters inhouden:

  • Een typisch D-profiel is bezig met resultaten halen en beweging realiseren. Soms moet een D-profiel wat tempo houden, minder direct zijn of erop letten dat alle mensen zeker mee zijn.
  • Een typisch I-profiel neemt initiatief en spreekt, maar meer vanuit de ‘wij’, het team is belangrijk. Valkuilen voor een I-profiel? Te veel praten, te weinig luisteren, en enigszins te naïef of chaotisch handelen.
  • Een typisch S-profiel straalt stabiliteit uit en oprechte interesse in andere mensen. Een S-profiel is loyaal, maar vertraagt bijvoorbeeld al eens de projecten.
  • Een typisch C-profiel is punctueel en heeft meestal gelijk. Daarom worden ze vaak ook als erg kritisch beschouwd. Een valkuil voor deze profielen is bijvoorbeeld dat er rigiditeit en bureaucratie optreedt onder druk.

Als je in een team begrijpt wat elkaars profielen zijn, kan je dat op metaniveau analyseren en ermee aan de slag gaan om projecten met verschillende teamleden te doen slagen.

DISC

Bieke: “Denk bijvoorbeeld aan de context van een meeting. Een S vindt een vergadering niet geslaagd als een teamlid het woord niet gekregen heeft. Zoiets merken een D- en I-profiel doorgaans veel minder op. Een D- en I-profiel spreken in een vergadering. Als je hen in een meeting niet hoort, “waren ze ziek”. Als een S- en C-profiel niet spreken, hebben ze niet de ruimte gekregen of niet de juiste vragen gekregen.”

Ook de verhoudingen tussen deze profielen zijn interessant om te bestuderen.

Bieke: “In een goed team is onderling vertrouwen de basis om tot verbinding te komen. Hoe je tot vertrouwen komt? Anderen willen begrijpen, je eigen gedrag (h)erkennen en open staan om je aan te passen in functie van de behoefte van de situatie. Inzicht in de DISC-methode kan daarin helpen. Op de diagonalen C >< I en D >< S kunnen bijvoorbeeld irritaties
optreden.

Om enkele voorbeelden te geven:

  • een C-profiel vindt een I-profiel een te luide idealist.
  • een S-profiel vindt dat een D-profiel te snel gaat en te weinig rekening houdt met mensen.

Natuurlijk is het belangrijk om nogmaals te benadrukken dat deze voorbeelden allemaal overdreven voorstellingen zijn, maar zo wordt het gemakkelijker herkenbaar.”

Geen slechte DISC-profielen

Er bestaan geen goede of slechte DISC-profielen.

Bieke: “De meeste mensen deugen. Het hart zit op de juiste plaats, bij alle mensen die ik in mijn leven heb ontmoet. Het probleem is dat andere mensen jouw intenties niet altijd zien. Enkel je gedrag is zichtbaar. Jouw intenties niet, die kunnen enkel geïnterpreteerd worden. Effectieve leiders zijn de leiders die kunnen schakelen qua stijl, in functie van de nood van de situatie. Sommigen hebben dat van nature uit, en velen willen en kunnen dat leren. En om dat te kunnen leren, moet je weten wat je startpunt is.”

De studenten kregen als opdracht om in break-outrooms hun eigen DISC-resultaten met elkaar te bespreken en om na te denken hoe verschillende profielen reageren in bedrijfssituaties zoals verandering, teamwork en time management.

Enthousiaste JuMP-studenten

Uit de reacties van de JuMP-studenten bleek dat ze enthousiast waren over de methode en de workshop:

Ian Lenaers: “Mijn profiel bevat een hoge S. Ik vind het inderdaad belangrijk dat er naar iedereen zijn mening geluisterd wordt. Dan kan je vaak een beter antwoord geven op de vraag die gesteld wordt.”

Eline De Groof: “Ik heb vandaag veel over mezelf geleerd. Er zit veel ‘C’ in mijn profiel. In het meeste van wat Bieke daarover vertelde, herken ik mezelf goed. Ik deel doorgaans pas mijn mening als ik weet over wat ik praat. Ik baseer me graag op feiten en denk eerst na voor ik overga tot actie.”

De komende weken staan nog 4 avonden met andere sprekers op het programma voor onze studenten. In juni studeren ze af als master aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie en kunnen ze ook hun deelname aan dit honoursprogramma met trots vermelden op hun cv.

Hide comments

Leave a Reply