De ‘Brussels Bubble’ is een wereld op zich

Als handelsingenieur volgde Bert D’Hooghe de richting ‘internationale economische en diplomatieke betrekkingen’. In deze blog spreekt hij over zijn (buitenlandse) opleiding, zijn interesse in Europa en zijn professionele pad.

Europese interesse

“Ik was altijd sterk geïnteresseerd in het veld tussen het internationaal bedrijfsleven, beleid en geschiedenis. Mijn Europese interesse werd vooral aangewakkerd door de seminaries van professor Eric Faucompret, alias ‘de Fau’, over Europese integratie en internationale politiek.

Het is op zijn aanraden dat ik na mijn studies handelsingenieur ben gestart bij het Europacollege, dankzij een beurs van het toenmalige Koning Boudewijnfonds, via de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economics. 

Die bereidheid om in mijn opleiding te investeren, was een sterk teken van vertrouwen.

Na mijn studies ging ik op zoek naar werk dat te maken had met de Europese Unie. Uiteindelijk ben ik via een alumnus van het Europacollege gestart bij Agoria, een organisatie die de belangen van Belgische technologische industrie verdedigt. Ik verdiepte me er in de praktijkbeginselen van de circulaire economie en zetelde mee in Europese sectorfederaties.”

Brussels bubble

“De meeste mensen beseffen niet wat er allemaal gebeurt rondom het Schuman -en het Luxemburgplein. Het overgrote merendeel van nationale of regionale wetgeving komt vanuit Europa, of is erdoor geïnspireerd. Men schat dat meer dan 3000 organisaties in ‘Europees Brussel’ actief zijn: NGOs, bedrijven, beroepsverenigingen, think tanks, consultants, enz. 

Het is een wereld op zich: de ‘Brussels bubble’.

Ik greep dan ook mijn kans toen ik voor een Europese belangenvereniging kon beginnen, waar ik rond thema’s zoals milieu -en klimaatbeleid (emissiehandel) werkte en ervoor zorgde dat de sector gehoord werd bij beleidsmakers.”

Brussels

Professioneel pad

“In 2014 had ik de kans om over te stappen naar de European Round Table of Industrialists (ERT) – een club van top-CEOs van de grootste industriële multinationals van Europese origine. ERT stond in de jaren tachtig aan de basis van de Europese eenheidsmarkt. Samen met experten werkte ik standpunten uit rond tewerkstelling, klimaat -en energiebeleid, die de ERT nadien aankaarten bij de hoogste niveaus binnen de Europese instellingen en in de lidstaten.” 

Nu is Bert Advisor EU Public Affairs bij Volvo Group. De Volvo Group is een wereldwijd leider op het gebied van trucks, bussen, bouwmachines, en motoren voor scheepvaart en industriële toepassingen. Hij vertegenwoordigt het bedrijf bij diverse Europese organisaties. 

“Mijn taak bestaat uit het horizontaal opvolgen en meewerken aan diverse Europese initiatieven, zoals nieuwe Europese wetgevingen of initiatieven, die relevant zijn voor Volvo Group. Ik verzorg ook telkens de link met onze interne experten die bepaalde onderwerpen dieper kunnen uitspitten.”

Transformatie in transport

“De transportsector ondergaat momenteel een fundamentele transformatie. Volvo Group zet sterk in op de vergroening van haar aanbod. Die omschakeling vraagt enorme inspanningen op het gebied van productie, maar ook de klanten – de logistieke sector – moeten de mogelijkheid hebben om op een economisch verantwoorde manier de omschakeling te maken. 

Tegen 2030 moet ten minste 35% van de verkochte voertuigen elektrisch zijn (i.e. batterijen of brandstofcellen). 

Recent heb ik veel gewerkt rond de uitbouw van alternatieve brandstofinfrastructuur, zoals laadpalen of waterstofstations, die absoluut noodzakelijk zijn voor emissieloze vrachtwagens.”

Op stage in India

Bert koestert vele mooie herinneringen aan zijn studententijd in Antwerpen. “Soms kleine dingen, zoals het halen van een gebakje bij de legendarische Jean-Pierre. Maar één van de hoogtepunten was zeker de stage in India, georganiseerd door professor Rob Embrechts, in samenwerking met het Goa Institute of Management.”

Meer weten over de opleiding handelsingenieur? www.uantwerpen.be/handelsingenieur

Hide comments

Leave a Reply