Prijzen is van alle tijden

Luister naar Emmeline

Tekst: Emmeline Verheij
Referentie: Bijzondere Collecties | Preciosa, MAG-P 12.2622

De eindexamens zijn ten einde. Je woont een plechtige bijeenkomst bij. Ineens galmt jouw naam door het auditorium, de rector overhandigt je een fraai ingebonden boek. Het stadswapen met Minerva (Pallas Athena) in gouddruk op de perkamenten omslag glanst even als jouw trots. In je handen heb je een prijsband. 

Prijsbanden werden ca.1650 – 1830 ieder halfjaar uitgereikt op de Latijnse scholen aan de eerste (primus) en tweede (secundus) beste leerling van zijn klas. Dit systeem van belonen is een afgeleide van de pedagogiek van de wedijver uit de Antieke Oudheid. De Grieken en Romeinen geloofden dat door het stimuleren van competitie leerlingen de drang zouden ontwikkelen om beter te zijn dan de ander en dat ze daarvoor beloond moesten worden. 

De plechtigheid van de promotie en prijsuitreiking was even fraai als de prijsbanden. Optochten. De prijsbanden gedragen in een kist. Muziek. Speeches in bijzijn van de rector, het lerarenkorps, en het stadsbestuur. Dit was publieksevenement om zowel de naamsbekendheid als het academisch aanzien te verhogen van instelling en stad.