Wijsbegeerte

Filosofie studeren betekent nadenken over fundamentele vragen. Door vragen te stellen die anderen niet (durven te) stellen, draag je bij aan een verrijking en nuancering van maatschappelijke, wetenschappelijke en soms eeuwenoude vraagstukken. Als filosoof heb je daarom een bijzondere rol in de maatschappij. 

De opleiding wijsbegeerte vormt je tot een kritische burger en brengt je de vaardigheden bij die je nodig hebt om deel te nemen aan het maatschappelijke en wetenschappelijke debat.

Ontdek de opleiding

Video afspelen

Is het jouw schuld dat je kind een allergie heeft? College door Kristien Hens, professor bio-ethiek

Waarom mag je de Holocaust wél ontkennen? College door Patrick Loobuyck, professor levensbeschouwing en wijsbegeerte

FAQ

  • Hoe weet je zeker dat jouw rood niet mijn groen is?
  • Mag je één persoon doden om vijf andere personen te redden?
  • En welke cultuurdynamiek zit achter digitalisering, fake news of de klimaatproblematiek?

Filosofie studeren betekent nadenken over fundamentele vragen als deze. Door vragen te stellen die anderen niet (durven te) stellen, draag je bij aan een verrijking en nuancering van maatschappelijke, wetenschappelijke en soms eeuwenoude vraagstukken.

De opleiding wijsbegeerte leert je ‘denkend’ in het leven te staan. Denken kan je immers leren. Dat doe je door zelf ideeën en argumenten te ontwikkelen en te communiceren in een tekst, een presentatie of een debat, maar ook door in discussie te gaan met grote denkers uit het verleden en het heden.

Lees meer op onze opleidingspagina.

  • Doorheen de hele opleiding heb je aandacht voor actuele vraagstukken, want de focus ligt op moderne en hedendaagse westerse wijsbegeerte. Zo heb je een stevige bagage om evoluties in de hedendaagse samenleving te begrijpen.
  • Zelf denken, lezen, schrijven en spreken staan in deze opleiding centraal. Behalve de nodig kennis geeft de opleiding je dan ook een grondig pakket vaardigheden mee om als filosoof complexe vraagstukken te behandelen.
  • Je komt terecht in een gemoedelijke sfeer waarin wederzijds vertrouwen centraal staat. Omdat je les krijgt in kleine groepen, is er veel ruimte voor een persoonlijke aanpak. Zo krijg je de kans om in discussie te gaan met je medestudenten en met de docenten.
  • Je hebt de vrijheid om je eigen filosofische interesses te onderzoeken en te ontplooien. Door het brede aanbod aan keuzeopleidingsonderdelen en de keuzevrijheid voor onderwerpen van taken, vorm je zelf het pad dat je van student tot filosoof maakt. Daarbij kan je je laten inspireren door de expertise van de docenten, door de vele internationale sprekers die op bezoek komen, of door een verrijkende internationale ervaring.

Lees meer op onze opleidingspagina.

In de bachelor wijsbegeerte maak je gaandeweg kennis met de moderne en hedendaagse filosofie en bouw je vaardigheden zoals onderzoeken, schrijven en debatteren op.

In de master wijsbegeerte diep je de kennis en vaardigheden uit de bacheloropleiding verder uit en specialiseer je je in een interessegebied en onderwerp naar keuze. De master wijsbegeerte stoomt je zo klaar voor filosofisch wetenschappelijk onderzoek én maakt je inzetbaar in uiteenlopende sectoren in de maatschappij.

  • Met een diploma secundair onderwijs kan je rechtstreeks inschrijven voor de bacheloropleiding wijsbegeerte.
  • Ook andere diploma’s of getuigschriften kunnen je toelating geven. Lees daarom de uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden.

 

Heb je al een ander diploma behaald en wil je nu wijsbegeerte studeren? Ga je werken en studeren combineren? Dat kan. Je kan zowel de bachelor- als de masteropleiding wijsbegeerte volgen via een traject voor werkstudenten. De meeste lessen kan je volgen in de avonduren en je kan een studieprogramma samenstellen dat zo goed mogelijk aansluit bij jouw persoonlijke situatie.

Als afgestudeerde in de wijsbegeerte heb je een aantal belangrijke troeven op zak. Je beschikt over een brede maatschappelijke en culturele kennis, een stevig ontwikkeld vermogen tot kritisch denken en een gefundeerde kijk op de actualiteit. Je kan die kijk vlot verwoorden en verdedigen, zowel mondeling als schriftelijk. Bijgevolg kan je in diverse sectoren aan de slag.

Uit cijfers van VDAB blijkt dat bijna 95% van wie wijsbegeerte heeft gestudeerd in Vlaanderen na één jaar werk heeft gevonden. Bovendien is dat cijfer de voorbije vijf jaar telkens gestegen.

Meer details over jobmogelijkheden en getuigenissen van afgestudeerde filosofen vind je op de opleidingspagina.

Ontdek fragmenten uit het cursusmateriaal​

Meer weten?