Werken en studeren combineren

De combinatie werken en studeren is best veeleisend. Het vraagt veel planning en doorzettingsvermogen. Aan de Universiteit Antwerpen werden een aantal werkstudententrajecten op maat uitgewerkt. Hierbij wordt een mix van onderwijsvormen gehanteerd zoals: weblectures, contactmomenten, digitaal materiaal… 

Als geregistreerde werkstudent kan je beroep doen op de dienstverlening van het Centrum voor Werken en Studeren (WeST).

Video afspelen

FAQ

Je kan je registreren als jouw werksituatie in onderstaande lijst voorkomt:

Je bent een student die

  • een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap en het statuut van zelfstandige student heeft
  • een uitkeringsgerechtigde werkzoekende is. De opleiding kadert (niet) binnen een door VDAB voorgesteld traject naar werk
  • in het kader van gezinslast of mantelzorg, in dienstverband werkt met een omvang van minder dan de helft van een voltijdse opdracht
  • werkt als zelfstandige (of vrij beroep) in hoofdberoep
  • werkt in dienstverband met een omvang van minder dan 80 uren per maand maar minstens de helft van een voltijdse opdracht
  • werkt in dienstverband met een omvang van minstens 80 uren per maand

Noot: jobstudenten en doctoraatsstudenten kunnen geen gebruik maken van extra faciliteiten.

Meer info op de website van Centrum West

Als je een nieuwe werkstudent bent, kan dit niet. Je hebt een rolnummer nodig voor de registratie. Dit studentennummer wordt je pas bij de inschrijving toegewezen.

Bij een online herinschrijving kan je reeds vanaf begin juli registreren met je studentennummer van het voorgaande jaar. De registratie als werkstudent kan je pas uitvoeren wanneer je bent ingeschreven als student aan de Universiteit Antwerpen, een studentennummer hebt en de betaling hebt uitgevoerd.

Aan de Universiteit Antwerpen zijn er een aantal werkstudententrajecten op maat uitgewerkt. Deze trajecten zijn aangepast naar tijdstip en/of vorm. Hierbij wordt een mix van onderwijsvormen gehanteerd zoals: weblectures, contactmomenten, digitaal materiaal … Zo bestaan een aantal werkstudententrajecten uit blended leren. Blended leren is een vorm van begeleide zelfstudie met beperkte contacturen.

Het merendeel van de werkstudenten opteert voor een deeltijds studietraject. In de praktijk komt dit neer op een studieprogramma van ongeveer 30 studiepunten. In combinatie met een voltijdse job blijkt dit de meest haalbare combinatie.

Elke situatie is anders. Heb je geen voltijdse job en geen gezin om voor te zorgen, dan kan je eventueel wat meer studiepunten opnemen, bijv. 45. Twijfels? Maak een afspraak met ons centrum via de helpdesk of vraag ons de contactgegevens van een ervaren werkstudent uit jouw opleiding!

In het studieprogramma op de websites van de opleidingen kan je op elk opleidingsonderdeel doorklikken. In de vakfiches vind je (uitklapblokje 5: Werkvormen, planning van onderwijs- en leeractiviteiten) de faciliteiten voor werkstudenten terug (per opleidingsonderdeel). Deze faciliteiten werden vooraf afgesproken met de docent. Een aantal faciliteiten waar je gebruik van kan maken zijn: webcolleges, vervangingsopdrachten, sessiekeuze,…

Indien het afleggen van één of meerdere examens onverenigbaar blijkt met je werkrooster, kan je als geregistreerde werkstudent contact opnemen met het onderwijssecretariaat van je faculteit. Op basis van je registratie als werkstudent kan je examenfaciliteiten aanvragen.

Als werkstudent kan je er ook voor kiezen om te starten in een niet-werkstudententraject. Deze opleidingen zijn qua vorm en tijdstip minder aangepast dan werkstudententrajecten. Het vraagt dus meer inspanningen van de student om deze opleidingen succesvol te beëindigen.

Dit betekent echter niet dat je geen gebruik kan maken van faciliteiten voor werkstudenten. Op basis van je registratie als werkstudent kan je onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen per opleidingsonderdeel. 

Dit is afhankelijk van de aard van het opleidingsonderdeel, eventuele contractrestricties en de gebruikte werk- en evaluatievormen. Als een docent geen restrictie oplegt en enkel met hoorcolleges werkt dien je niet verplicht aanwezig te zijn.

Indien er een contractrestrictie wordt opgelegd (zie vakfiche: niet te volgen onder credit- en/of examencontracten) is aanwezigheid vereist. Indien er permanent wordt geëvalueerd (zie vakfiche: evaluatievormen) is aanwezigheid vereist.

Neem bij twijfel steeds contact op met de docent. Doe dit tijdig (bij voorkeur binnen de eerste maand waarin de colleges aanvatten).

Je komt in aanmerking als je tewerkgesteld bent:

  • in de privésector
  • voor minstens 50% (september is de referentiemaand)
  • in het Vlaams gewest.

Het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof (VOV) brengt een aantal wijzigingen met zich mee.

De attesten van nauwgezetheid vervallen en je opleidingsverlof wordt gebaseerd op het aantal studiepunten dat je opneemt. De enige voorwaarde is dat je meedoet aan het examen.

Je hebt recht op het VOV indien dit je eerste bachelor- of masterdiploma is, of indien de opleiding voldoet aan één van de voorwaarden.

De opleiding ‘Educatieve Master’ geeft ook als tweede diploma uitzonderlijk recht op VOV.

Met opleidingscheques kan je een deel van het studiegeld betalen. De overheid past per cheque de helft bij: koop je voor 250 euro aan opleidingscheques, dan betaal je zelf maar 125 euro. De opleidingscheques kan je bestellen via de website van VDAB.