Toegepaste taalkunde, Tolken, Vertalen

Twee vreemde talen bijna zo goed als je moedertaal spreken: dat leer je in de bachelor toegepaste taalkunde. We leiden je op tot intercultureel competente communicatie-expert. 

Talen leren is ‘a way of life’. Je moet de verschillende culturen letterlijk zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Tel dus alvast af naar je buitenlands studieverblijf.

Ontdek de opleiding

Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen

Informatie voor zij-instromers

Wil je graag meer weten over jouw individuele traject? Contacteer dan onze studietrajectbegeleiders Ann Peeraer en Kathlijn Pittomvils

Video afspelen

FAQ

 • Het studieprogramma van de bachelor in de toegepaste taalkunde vertrekt van vijf leerlijnen:
  • taalbeheersing en tekstanalyse en –productie
  • cultuur & interculturele communicatie
  • vertaal- en tolkcompetentie
  • academische vaardigheden
  • leervaardigheden
 • In principe is elk opleidingsonderdeel gekoppeld aan een specifieke leerlijn. In de praktijk komen in een opleidingsonderdeel vaak verschillende leerlijnen aan bod. Een bachelor in de toegepaste taalkunde moet ook in complexe situaties gebruik kunnen maken van kennis en vaardigheden die in verschillende opleidingsonderdelen zijn verworven. Daarom worden de vijf leerlijnen zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden.
 • De opleiding is opgebouwd rond (minstens) twee vreemde talen (Duits, Engels, Frans (B-talen), Chinees, Italiaans en Spaans (C-talen) en het Nederlands.
 • Je kan twee B-talen combineren of een B- en een C-taal.
 • Cruciaal is een grondige beheersing van het Nederlands.
 • Voor de vreemde talen vertrekken we van wat je geleerd hebt in het secundair onderwijs: dat is een B1-niveau voor Engels en Frans en een A2-niveau voor Duits.
 • Voor de andere talen (Chinees, Italiaans, Spaans) heb je geen specifieke voorkennis nodig.
 • Met een diploma secundair onderwijs kan je rechtstreeks inschrijven voor de bacheloropleiding taal- en letterkunde.
 • Ook andere diploma’s of getuigschriften kunnen je toelating geven. Lees daarom de uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden.
 • De master vertalen
 • De master tolken
 • De master meertalige professionele communicatie
 • De master in de journalistiek
 • De educatieve master in de talen
 • KU Leuven campus Sint-Jacob: aan UAntwerpen ligt de focus op de vertaal- en tolkpraktijk. Bovendien zit de opleiding toegepaste taalkunde verankerd in de universiteit, waardoor je makkelijk keuzevakken uit andere opleidingen of aan een andere faculteit kunt kiezen. Wil je bv. een vak over Engelse literatuur uit de opleiding taal- en letterkunde, dan kan je dat op dezelfde campus volgen (ter info: toegepaste taalkunde is de enige FLW-bachelor die KU Leuven in Antwerpen organiseert).
 • Binnen de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte kan je kiezen uit twee academische taalopleidingen. Beide zijn erop gericht om taalspecialisten van het allerhoogste niveau op te leiden en focussen dus op (schriftelijke en mondelinge) taalbeheersing. Toch zijn ze erg verschillend.
 • De bachelor toegepaste taalkunde is een vorming in de interculturele communicatie, opgebouwd rond twee vreemde talen (Duits, Engels, Frans, Chinees, Italiaans en Spaans) en Nederlands (moedertaalniveau). De opleiding bereidt in essentie voor op een master vertalen of tolken. Als je afstudeert, beheers je twee vreemde talen op ‘near native’-niveau en bespeel je feilloos de registers van het Nederlands. Bovendien kan je ook vlot switchen tussen die vreemde talen en het Nederlands.
 • Deze vertaal- en tolkpraktijk vraagt een vergelijkende en toepassingsgerichte aanpak met ruime aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en vertaaltechnologie. Een vertaler/tolk moet ook een cultureel expert zijn die de eigen cultuur naast de vreemde culturen plaatst en leert om het leven te zien door de bril van de andere.
 • In de bachelor taal- en letterkunde kies je ofwel voor twee talen uit het aanbod Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans, of voor een van deze talen met de optie theater-, film- en literatuurwetenschap (TFL). Je leert de door jou gekozen talen niet alleen perfect beheersen, maar onderzoekt ook hoe ze in elkaar zitten (historisch, structureel, sociologisch, psychologisch, …) én je verdiept je in hun culturele en literaire traditie. Je leert bijvoorbeeld over de geschiedenis van tekstsoorten en de evolutie van taal, over de politieke dimensie van literatuur of de structuur van verhalen. In de deelrichting TFL word je vertrouwd gemaakt met de geschiedenis van de film en het theater en krijg je concrete tools aangereikt om uiteenlopende kunstpraktijken te analyseren.
 • Overstappen naar de andere taalopleiding
  In het opleidingsonderdeel ‘Babel: inleiding tot de taal-, vertaal- en literatuurwetenschap’ worden de verschillende disciplines naast elkaar geplaatst. Je volgt dit opleidingsonderdeel in het eerste semester van beide taalopleidingen.
  Merk je dat je toch voor de andere taalopleiding wil gaan, dan kan je na het eerste semester soepel van de ene opleiding naar de andere overstappen.
 • De Universiteit Antwerpen heeft met verschillende universiteiten over de hele wereld uitwisselingsprogramma’s lopen zodat je als student toegepaste taalkunde je een vreemde taal volledig eigen maakt dankzij het contact met moedertaalsprekers.
 • Je hebt de keuze uit een groot aantal Europese bestemmingen zoals Italië, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk …
 • Daarnaast heeft UAntwerpen overeenkomsten met universiteiten over de hele wereld: VS, Australië, Zuid-Afrika, China,…
 • Tijdens de master vertalen loop je een maand stage bij een officiële instelling of een bedrijf, eventueel zelfs in het buitenland. Je selecteert je stageplaats in functie van je persoonlijke interesse.
 • Als je afstudeert, beheers je twee vreemde talen op ‘near native’ niveau en bespeel je feilloos de registers van het Nederlands. Met die dubbele troef vinden vertalers doorgaans vlot een plaats op de arbeidsmarkt. Het grootste deel van hen komt terecht in het bedrijfsleven, in functies waarin meertaligheid cruciaal is.
 • Bij bedrijven ga je aan de slag met contracten, reclameteksten, handleidingen, websites en sociale media. Als taalexpert blijf je het bos zien door de bomen van de informatiesnelweg; je bent creatief met taal of je zorgt ervoor dat gespecialiseerde teksten begrijpelijk worden. Ook als zelfstandig vertaler of in dienst van een vertaalbureau heb je het voordeel dat je werk erg gevarieerd is.
 • De vertaalopleiding werkt nauw samen met de VRT en de commerciële Vlaamse zenders. Ondertiteling van films of televisieprogramma’s behoort namelijk tot de arbeidsmogelijkheden voor vertalers. Die audiovisuele tak evolueert voortdurend: VRT ondertitelt vandaag ook haar Nederlandstalige programma’s voor doven en slechthorenden en werkt aan audiobeschrijvingen van beelden voor blinden en slechtzienden. Europa ondersteunt het onderzoek naar audiobeschrijvingen, ook voor live-evenementen en websites.

Ontdek fragmenten uit het cursusmateriaal

Meer weten?