Taal- en letterkunde

Je leert vlot talen en wilt begrijpen hoe ze functioneren. Je leest graag en denkt na over wat je leest. Daarenboven heb je interesse in de cultuur en geschiedenis van je gekozen taal(gebied). Dan is de opleiding taal- en letterkunde iets voor jou. 

De opleiding biedt een ruime waaier aan keuzeopleidingsonderdelen voor jouw persoonlijke smaak en ambitie. Denk maar aan jeugdliteratuur, Joodse cultuur, Belgische dans en film of contrastieve taalkunde.

Ontdek de opleiding

Video afspelen

Meer informatie voor zij-instromers

Wil je graag meer weten over jouw individuele traject? Contacteer dan onze studietrajectbegeleiders Ann Peeraer en Kathlijn Pittomvils

FAQ

Veel! Je kan echt in uiteenlopende sectoren terecht:

In de media: televisie en radio, geschreven pers, uitgeverijen…

In de culturele sector: productie- en filmhuizen, theater- en cultuurcentra, bibliotheken, musea,..

In het bedrijfsleven: communicatie, public relations, copywriting, vertalen, diplomatie…

In het onderwijs: via de educatieve master

In het onderzoek: doctoreren in taalkundig of literatuuronderzoek

Bij de overheid: heel wat overheidsdiensten en -instellingen zoeken mensen met een scherpe pen, de nodige communicatieskills en een analytische geest.

Dankzij de grote aandacht voor digital humanities aan de Universiteit Antwerpen, heb jij een voetje voor in deze technologische communicatiemaatschappij. Je kan je specialiseren in digital humanities in de master digitale tekstanalyse.

In het modeltraject (180 sp) volg je per academiejaar voor 60 studiepunten aan opleidingsonderdelen. Er is een gelijke verdeling tussen de twee talen van jouw keuze (of 1 taal + TFL) en de meer algemene opleidingsonderdelen. In elke taal krijg je lessen over taalkunde, literatuur, cultuur en taalbeheersing. TFL biedt (uiteraard) lessen aan over theater, film en literatuur en is een unieke opleiding in de Lage Landen. Je volgt niet alleen les in de aula, maar je komt ook in aanraking met het rijke cultuuraanbod van Antwerpen (en verder): de musea, de erfgoedbibliotheken, theatervoorstellingen en film-vertoningen,..

Ja! Je kiest ofwel twee talen – Duits, Engels, Frans, Nederlands of Spaans -, ofwel een combinatie van 1 taal en theater-, film- en literatuurwetenschap (TFL).

Je wordt niet opgeleid om acteur, regisseur of schrijver te worden, maar je ontmoet hen wel om te analyseren hoe theater, film en literatuur worden gemaakt en functioneren. Je leert uiteenlopende kunstpraktijken analyseren en in verband brengen met hun cultuurhistorische, sociaalpolitieke en maatschappelijke context. De docenten TFL gaan telkens op zoek naar het juiste evenwicht tussen theorie en praktijk. We bezoeken samen theatervoorstellingen en filmfestivals, nodigen makers uit om over hun praktijk te vertellen en organiseren filmscreenings. Tijdens je bacheloropleiding TFL kan je ook een stage doen in het brede artistieke veld om de praktijk van binnenuit te leren kennen. Je kan je tijdens je opleiding ook engageren voor De Bromvlieg, het theatergezelschap van de universiteit. Welkom!

Met een diploma TFL (én taal naar keuze) kan je terecht in het brede culturele of artistieke veld: productiehuizen, film- of theaterfestivals, filmdistributeurs, beleidsfuncties, communicatie- of programmatiefuncties voor film-, theater- of cultuurhuizen, en posities in het medialandschap (bijvoorbeeld journalist of redacteur voor radio, tv, kranten of tijdschriften). Sommige studenten gaan werken in het onderwijs of starten een doctoraat. Soms beginnen studenten na hun opleiding Theater- en Filmwetenschap nog aan een praktische opleiding (vb. acteren, regie, montage). De voorkennis van TFL én een taal wordt altijd als een grote meerwaarde ervaren.

Beide opleidingen willen taalspecialisten van het allerhoogste niveau opleiden en focussen op (schriftelijke en mondelinge) taalbeheersing. Toch zijn ze erg verschillend:

In de bachelor taal- en letterkunde leer je de gekozen talen niet alleen perfect beheersen (op near-native niveau), maar onderzoek je ook hoe ze historisch, structureel, sociologisch en psychologisch in elkaar zitten. Je verdiept je in hun literaire en culturele traditie. Je leert bijvoorbeeld over de geschiedenis van tekstsoorten en de evolutie van taal, over de politieke dimensie van literatuur of de structuur van verhalen. In de deelrichting TFL word je vertrouwd gemaakt met (de geschiedenis van) theater en film, en krijg je concrete tools aangereikt om uiteenlopende kunstpraktijken te analyseren.

De bachelor toegepaste taalkunde vormt je in de interculturele communicatie, opgebouwd rond twee vreemde talen (Duits, Engels, Frans, Chinees, Italiaans en Spaans) en Nederlands (moedertaalniveau). De opleiding bereidt voor op een master vertalen of tolken. Als je afstudeert, beheers je twee vreemde talen op ‘near native’-niveau en kan je ook vlot switchen tussen die vreemde talen en het Nederlands. De opleiding is toepassingsgericht, met ruime aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en vertaaltechnologie. Een vertaler/tolk moet ook een cultureel expert zijn die de eigen cultuur naast de vreemde culturen plaatst en leert om het leven te zien door de bril van de andere.

In het opleidingsonderdeel ‘Babel: inleiding tot de taal-, vertaal- en literatuurwetenschap’ in het eerste semester van het eerste jaar kan je proeven van beide opties. Wil je toch voor de andere opleiding gaan, dan kan je na dat eerste semester soepel van de ene opleiding naar de andere overstappen.

 

Geen. Met een diploma secundair onderwijs kan je rechtstreeks inschrijven. Een aanleg voor talen en een goede verbale begaafdheid zijn voldoende. Voor Spaans, Duits en TFL is absoluut geen voorkennis vereist, voor Nederlands, Frans of Engels wél. Nederlands moet je in principe wel op moedertaalniveau beheersen. (Ook andere diploma’s of getuigschriften kunnen je toelating tot de opleiding geven. Lees daarom de uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden.)

Vóór corona was dit zeker het geval, maar voorlopig zal live onderwijs in grote groepen (meer dan 100 studenten) niet meer plaatsvinden. Wel proberen we de studenten voor de grote hoorcolleges in kleinere groepen op te delen, die dan wel naar de campus kunnen komen. We toetsen alle mogelijkheden voortdurend af met onze UAntwerpen-virologen (Erika Vlieghe, Pierre Van Damme, Herman Goossens,..), dus qua veiligheid spelen we erg kort op de bal. Maar ook online zijn er fijne, interactieve lessen mogelijk. We benutten de voorbije maanden alle mogelijkheden en kregen hier van de studenten positieve feedback op. Online kunnen grotere groepen bijvoorbeeld ook heel gemakkelijk ingedeeld worden in kleinere groepjes, iets wat we de voorbije maanden met succes hebben toegepast.

Uiteraard! Voor vakken met kleine studentengroepen zal dat sowieso mogelijk zijn, en daar staan we met de opleiding taal- en letterkunde sterk, omdat onderwijs in kleine groepen voor vele vakken sowieso is ingepland. Als we toch tot online onderwijs gedwongen worden, hebben we een hoop expertise en ervaring opgebouwd in de afgelopen lockdownperiode, zodat we maximaal kunnen inzetten op interactief online onderwijs. Via een mentoraatsproject – waarbij kleinere groepjes studenten met assistenten, docenten en masterstudenten in contact komen – zullen ook de nieuwe studenten campuservaring kunnen opbouwen.

Het onlineonderwijs verloopt via het elektronische platform Blackboard, waartoe elke student automatisch toegang heeft. We zorgen ervoor dat studenten via tutorials snel vertrouwd geraken met de mogelijkheden van Blackboard. Voor Blackboard heb je een computer met microfoon en camera nodig, en een stabiele internetverbinding. Studenten die geen eigen computer hebben, zullen via de universiteit een laptop tegen gunstige voorwaarden kunnen leasen. Wie door omstandigheden een live les niet kan bijwonen, kan die achteraf rustig op eigen tempo bekijken, omdat alle lessen worden opgenomen.

Maak je daarover echt geen zorgen. Wij staan klaar om jullie op te vangen op de campus. De opleiding zet vanaf het begin van het academiejaar een mentoraatsysteem op, waarbij we kleinere groepen eerstejaars met masterstudenten, assistenten en docenten in contact brengen.  Bovendien kunnen we van het feit profiteren dat we als middelgrote universiteit sowieso hebben ingezet op activerend, studentgecentreerd onderwijs in kleine groepen, zodat onderwijs op de campus quasi zeker zal kunnen plaatsvinden.

Ook voor de examens worden de regels van physical distancing uiteraard nageleefd. Verder zal er voor een aantal vakken en in de mate van het mogelijke worden overgeschakeld naar permanente evaluatie en alternatieve examenvormen, die grote schriftelijke examens overbodig maken.

Absoluut! Als je hiervoor interesse hebt, raden we je aan dat zeker te doen! Al tijdens je bacheloropleiding kan je een semester of een jaar in het buitenland studeren. We hebben partnerships met universiteiten in Spanje, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Finland, Nederlands, het Verenigd Koninkrijk, USA, Canada… Een unieke ervaring!

Jazeker, en in de deelopleiding TFL kan dat zelfs al in de bachelor. Je krijgt de kans om stage te lopen in het professionele literatuur-, film- en podiumkunstenlandschap, zodat je na je studie makkelijker een gepaste job vindt. Studenten werken bijvoorbeeld als journalist bij cultuurtijdschrift rekto:verso, voor een filmfestival of televisieproductiehuis, gaan aan de slag op de Boekenbeurs of engageren zich als regieassistent bij het Toneelhuis.

Tijdens de masteropleiding is er de masterstage taal- en letterkunde, dé uitgelezen kans om niet alleen een eerste werkervaring op te doen, maar ook om alvast je eerste professionele contacten te leggen bij kranten, uitgeverijen, onderzoekscentra, archieven of musea.

Ontdek fragmenten uit het cursusmateriaal

Introductiefilmpjes

Meer weten?

Universiteit van Vlaanderen