Studentenverenigingen en studenteninspraak

Studentenvertegenwoordigers zijn een onmisbare schakel in onze universiteit.

Vele studenten denken bij studentenvertegenwoordiging direct aan het aankaarten van te dure of chaotische cursussen, lokalen die beter uitgerust kunnen worden, onmogelijke examenroosters enzovoort. Als jij dat ook dacht, heb je helemaal gelijk! In de opleidingscommissies wordt per studierichting bekeken wat beter kan en wat al goed is. Studentenvertegenwoordigers spelen daar een erg grote rol bij.

Maar studentenvertegenwoordiging vindt ook plaats op alle andere beleidsniveaus van de Universiteit Antwerpen. Er zetelen vertegenwoordigers van de studenten in de Onderwijsraad, de Stuvoraad (raad voor studentenvoorzieningen) tot helemaal in de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege van onze universiteit. De Studentenraad is in dit alles de verbindende draaischijf.

Wil je weten wie jou vertegenwoordigt in de verschillende raden of heb je zin om zelf de kritische maar constructieve stem van jouw medestudenten te laten horen, kijk zeker eens op: www.uantwerpen.be/studentenraad 

Verken de campussen